Den digitala tjänsten som gör livet bättre för barn

Tillsammans med anestesi­sjuksköterskan och forskaren Gunilla Lööf skapar vi en PWA som ska hjälpa barn som ska genomgå en operation.

Inför en operation är det vanligt att barn drabbas av kraftig oro och rädsla. Oron kan sitta i lång tid efter behandlingen och påverka läkeprocessen negativt.

Gunilla Lööf har genom sin forskning kunnat visa att tillgång till webbaserad information som barnet själv kan ta till sig och förstå minskar risken för oro och rädsla.

Bilden är ritad av Tintin Timén, som är illustratör och grafisk designer i arbetet med nya Narkoswebben.

Sedan 10 år tillbaka finns den interaktiva webbplatsen Narkoswebben. Gunillas forskningsresultat gör att hon nu tar initiativ till att skapa en ny generation av Narkoswebben. Narkoswebben är ett samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset, och finanseringen kommer från Arvsfonden.

Arbetsgruppen från Whitespace är en del av ett team som tillsammans bygger upp den nya tjänsten. Nya Narkoswebben blir en progressiv webbapp (eller PWA), som barnet kan installera på mobilens hemskärm utan att behöva ladda ner en app.

Det känns häftigt att vara med och bygga upp en tjänst som kommer att göra att barn som behöver opereras mår så bra som möjligt. Det är en spännande utmaning att skapa en upplevelse som gör att både små barn och tonåringar ska vilja utforska och lära sig,

säger Peter Antonius som är designansvarig på Whitespace.