Går det att förändra Matomos design?

Analysverktyget Matomo erbjuder stora möjligheter till anpassning. Du kan lägga till moduler som adderar nya funktioner. Men du kan också förändra designen i Matomos gränssnitt. I början av 2021 lanserade Whitespace temat Modern, som förbättrar användarupplevelsen i Matomo.

Matomo är ett verktyg för webbanalys som ökar i popularitet i Sverige. Läs gärna Johan De Geers introduktion till Matomo.

Med Matomo kan du skapa ett tema som påverkar designen på användargränssnittet. Hit hör färger, grafiska element, typografi, ikoner… ja egentligen allt som går att ändra med stilmallen (CSS) för redaktörsgränssnittet.

I början av 2021 släppte vi på Whitespace Matomo-temat Modern. Det är tillgänglighetsspecialisten Peter Antonius som står för designen. Peter valde att förädla den design som finns i Matomo idag, snarare än att uppfinna något helt nytt.

”Jag har fokuserat på förbättringar av användbarhet och tillgänglighet som harmonierar med strukturen som finns i gränssnittet. Vissa delar av gränssnittet är svårare att ändra. De delarna har jag inte rört. Det här sättet att jobba ger temat bättre hållbarhet.”

Peter Antonius, Head of Design på Whitespace
Peter Antonius på en scen där han föreläser om tillgänglighet
Peter Antonius har designat temat Modern för Matomo.

Modern introducerar flera mindre designförändringar:

  • Sidhuvudet är vitt istället för indigo. Det här ger större frihet för dig som vill ladda upp en egen logotyp och göra Matomo-varumärket mindre synligt.
  • Kontrollerna – sökfält, val av webbplats, datum – har ett uppdaterat utseende.
  • Vänstermenyn är lite mer subtil för att sätta fokus på huvudinnehållet.
  • Rubrikerna har en anpassad design för att förbättra läsbarheten.
  • Tangentbordsnavigationen har förbättrats, vilket ger lite bättre tillgänglighet.
Modern introducerar flera mindre förändringar i Matomos gränssnitt.

Så kommer du igång med Modern

Om du tar hjälp av Whitespace för hosting av Matomo ber du oss att aktivera det nya temat. Annars gör du så här:

  1. Logga in i Matomos användargränssnitt, och gå till Marketplace.
  2. Välj ”Theme” i dropdown-menyn, och sök på Modern.
  3. Aktivera temat efter installationen.

Modern är fritt för alla att använda.

Vad är Matomo?

Vad är Matomo?

Johan De Geer ger en introduktion till Google Analytics-konkurrenten Matomo. Vad är de främsta fördelarna? Finns det några fallgropar? Få en introduktion till Matomo här
3 tips för webbanalys med Matomo

3 tips för webbanalys med Matomo

Webbanalytikern Marcus Österberg tipsar om hur segment, annotering och sökanalys underlättar din webbanalys med Matomo. Läs om Marcus tips