Kom igång med content marketing

Att börja jobba med content marketing, eller innehållsmarknadsföring som det också kallas, kräver en del förberedelser. Men belöningen är stor för en välplanerad arbetsstart - du kommer så gott som direkt att börja skapa marknadsföring som är givande både för dig och för dina potentiella kunder. Här är tre punkter att tänka på innan arbetet sätter igång:

  • Mål och strategi

  • Skissa på ett arbetsflöde

  • Planera uppstarten


Mål och strategi

Att veta var man är på väg vid en arbetsstart är alltid lika viktigt och arbetet med content marketing är inget undantag. Det första du behöver få klart för dig är vilka effektmål som du ska nå. Det viktigaste är att du formulerar mätbara mål.

Målsättningarna kommer naturligtvis i grunden vara de samma som för hela din verksamhet. Men du vinner på att koka ner och konkretisera målen för själva content marketingarbetet. Om målet är att “öka försäljningen”, specificera då hur mycket den ska öka. Eller om du vill “bygga långsiktiga relationer med kunder”, beskriv vilka återkommande konverteringar som du vill tolka som en “långsiktig relation”. Det kan också vara en bra idé att göra en gap-analys för att visualisera tydligt vad ditt content marketing-team jobbar mot.

Strategins uppgift blir att förverkliga målen. Den är svaret på frågan “hur?” medan målen besvarar “vad?”. Det finns inga färdiga rätt och fel i processen att skapa en strategi. Varje företag har i alltför stor grad unika förutsättningar. Men utgångspunkten för strategiarbetet är alltid den samma - målgruppskännedom. Vilka är dina nuvarande och potentiella kunder, på vilka plattformar kan du nå dem, hur väcker du deras intresse?

Kurs i content marketing

Kurstillfällen under hösten

Skissa på ett arbetsflöde

Konsekvens är viktigt för att du ska lyckas med content marketing. Alltså måste du redan från början vara säker på att du har kapacitet att producera, underhålla, förnya och sprida ditt text-, bild- eller videoinnehåll.

Oavsett om du väljer att ta hjälp av en byrå för att sköta delar av arbetet eller om en omorganisation blir aktuellt, är det viktigt att du skapar en tydlig plan för arbetet. Du kan till exempel använda ett kalenderverktyg eller program som Excel för att rita upp planen. 

Uppstarten

Om content marketing är ett nytt arbetssätt för din organisation kan det naturligtvis krävas en startsträcka innan arbetet tar fart på allvar. Börja därför stegvis. Bestäm hur en första etapp ska se ut under förarbetet. Den kan vara så enkel som att producera en enda webbfilm eller ett whitepaper, publicera, skapa spridning och analysera. Samla sedan teamet och gör en utvärdering. Ni kommer med största sannolikhet ha samlat ny erfarenhet som ni kan ta med er in i nästa skede av arbetet. Justera därför planen efter era nya erfarenheter.

Till sist

Vill du lära dig mer om content marketing? Vi på Whitespace håller både kurser och erbjuder tjänster inom content marketing. Om du är nyfiken på vår kurs i content marketing kan du skicka in en intresseanmälan i formuläret här intill.

Du kan också klicka här för att läsa mer om kursen.

Louise Josborg, AD & innehållsstrateg

Intresseanmälan kurs

Publiceringsdatum: 2018-01-24