Alla blogginlägg

Så kommer du igång med Matomo – utan egen drift

Whitespace har erbjudit hosting av Matomo sedan 2017. Här beskriver David Blomberg tänket bakom hostingtjänsten.

Vi har valt att erbjuda en privat molntjänst för Matomo. Det innebär att våra kunder har egna Matomo-instanser som drivs på en eller flera virtuella servrar. Det här är ett bra alternativ för större webbplatser eller tjänster där informationssäkerhet är extra viktigt.

Fokuserad uppstart

Section titled Fokuserad uppstart

Matomo går att anpassa i hög utsträckning. Du kan addera funktionalitet via moduler och även skapa ett anpassat utseende för användargränssnittet. Med det sagt siktar vi i de flesta fall på en snabb och fokuserad uppstart. Det går utmärkt att jobba agilt med fortsatt anpassning av Matomo.

Uppstarten består lite förenklat av tre delar

  1. Förutsättningar och behov. Vi sätter oss in i hur ni jobbar med analys idag, för att utifrån det kunna göra grundläggande anpassningar av Matomo.
  2. Uppsättning och konfiguration av Matomo. Mängden besökare och besöksmönster påverkar arkitekturval, dimensionering av serverkapacitet och hur konfigurationen görs i Matomo. Vid behov kopplar vi Matomos användarhantering mot den inloggningstjänst som används (exempelvis ADFS).
  3. Intro till Matomo. Vi genomför en eller flera webbaserade, lärarledda utbildningstillfällen för att ni ska komma igång med Matomo.

Vi stöttar vid implementering av spårskriptet, som också kan göras via Matomos tag manager.

Drift i Sverige

Section titled Drift i Sverige

Whitespace ansvarar för driften av Matomo. I tjänsten ingår:

  • Backup – av både konfiguration och insamlad data.
  • Uppdateringar av servermjukvaran
  • Versionsuppdateringar av Matomo och de moduler som används.
  • Tillgång till Whitespaces Matomo-support under kontorstid, vardagar. Vi har en supportledare med fokus specifikt på Matomo.

Matomo drivs på servrar hos vår partner Glesys. Det innebär drift i Sverige med svensk personal. Glesys är certifierade enligt ISO 27001 och jobbar därför med riskbaserat informationssäkerhetsarbete.

Köp Matomo som molntjänst

Section titled Köp Matomo som molntjänst

Hör av dig till mig om du vill veta mer om Matomo som en molntjänst. Du når mig på 070-4816072 – eller så kan du använda kontaktformuläret här nedanför.

Jobbar du på en kommun eller myndighet? I så fall så är det bra att känna till att vår molntjänst går att avropa via flera av Kammarkollegiets ramavtal.

Fler tjänster inom Matomo

Section titled Fler tjänster inom Matomo

Drift är en flera Matomo-tjänster som Whitespace erbjuder.