Webbplats som tjänst

Med webbplats som tjänst behöver du inte tänka på utveckling, uppdateringar och drift av din webbplats. Whitespace gör gärna det jobbet åt dig.

Utvecklat tillsammans med våra kunder

Webbplats som tjänst har vuxit fram genom samtal och frågor från våra kunder. Hur minimerar vi risken för fel i webbplatser och tjänster? Hur håller vi jämna steg med GDPR och regelverk? Och hur kan förvaltningskostnaden bli mer förutsägbar? Nu kan vi erbjuda en tjänst som tar ett helhetsåtagande över förvaltningen av er webbplats och kombinerar det med modern, säker och automatiserad molndrift.

En kontaktväg för alla supportärenden

Minimera kontaktvägarna för din webbplats till en. Alla frågor och supportärenden tar du direkt med med vår supportavdelning.

Säkerhet och prestanda

Vi sätter upp hosting med brandväggar och logghantering, och har strikta regler kring autentisering. Med rätt cache och konfiguration på servrarna säkerställer vi god prestanda och lasthantering.


Cookies och webbanalys enligt lagkraven

Vi implementerar vår egna cookie consent-funktion som alltid lever upp till lagkraven. Med webbanalys genom Matomo får du full kontroll och ägarskap över den data som samlas in.

Vi säkrar efterlevnad av GDPR

Er webbplats hostas i Sverige av vår ISO-certifierade partner Glesys. Helt enligt GDPR. Vi sätter upp gallringsrutiner för personuppgifter tillsammans med dig som webbplatsägare.

Alltid uppdaterad plattform

Vi ansvarar helt för webbplatsens plattform. I detta ingår vidareutveckling och anpassning, underhåll, uppgraderingar och drift.