Medlingsinstitutets webbplats gör lönestatistik lättillgänglig för alla

Medlingsinstitutet bad Whitespace att utveckla en ny webbplats åt myndigheten. Resultatet blev en ny grafisk profil och en webbplats med hög tillgänglighet och en effektmålsdriven användarupplevelse.

Medlingsinstitutet mobil

Lättillgänglig information och lönestatistik

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet med tre huvuduppgifter: verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister, och ansvara för lönestatistik. När Medlingsinstitutet ville ta fram en ny webbplats landade uppdraget på Whitespace. Den nya webbplatsen behövde en uppdaterad grafisk design och även uppfylla alla tillgänglighetskrav. Dessutom hade myndigheten viktiga effektmål de ville uppnå: 1) öka spridning av korrekt lönestatistik, 2) göra det lättare att hitta information om arbetsmarknaden, och 3) underlätta administration av konferenser och beställning av material.

Medlingsinstitutet collage

Agil utveckling med modulär designprocess

Uppdraget inleddes med en workshop om effektmål och användarbehov. Det högst prioriterade målet: att öka spridningen av korrekt lönestatistik. Eftersom besökarna består av en blandning av statistikproffs och personer mindre vana vid statistik insåg myndigheten att det behövdes sätt att göra statistiken mer lättillgänglig.

I arbetet ingick också ett nytänk kring den grafiska profilen. Medlingsinstitutet behövde en ny profil anpassad för webb men som på samma gång harmoniserar med myndighetens trycksaker.

Utvecklingen av webbplatsen drevs agilt, i veckolånga sprintar. Gränssnittet mot användaren byggdes upp modulärt. Först skapades mindre komponenter som sedan kombinerades till block, sektioner och till slut till hela sidor.

Eftersom Medlingsinstitutet hade höga krav på tillgänglighet användes bland annat automatiska testverktyg. Här verifierades tillgängligheten på varje enskild funktion. I sluttampen gjorde vår tillgänglighetsspecialist en omfattande expertgranskning av hela webbplatsen.

Medlingsinstitutet desktop

Webbplats byggd runt effektmålen

Medlingsinstitutets webbplats är byggd runt effektmålen. Tydliga ingresser och sidpuffar introducerar huvudsidorna. Innehåll kan kompletteras med block för frågor och svar, kontaktpersoner eller rapporter som användarna kan ladda ned eller beställa.

För det viktigaste effektmålet, att sprida lönestatistik, finns bland annat särskilda block med animerade nyckeltal som myndigheten enkelt kan uppdatera.

Webbplatsen lever upp till alla tillgänglighetskriterier som gäller för WCAG 2.1 på AA-nivå. Med Wordpress som plattform har Medlingsinstitutet dessutom fått ett flexibelt och lättarbetat verktyg att hantera webbplatsen med.

Vill du skapa en tillgänglig och effektmålsdriven webbplats?

Hör av dig till David Blomberg070-4816072 eller david.blomberg@whitespace.se