Bättre medlemsstöd och nyrekrytering när Journalistförbundet fick ny webbplats

Journalistförbundet tog hjälp av Whitespace för att skapa en webbplats som gav ett bättre stöd till deras medlemmar och samtidigt ledde in fler nya medlemmar till förbundet. Resultatet blev en webbplats med ny design, ny innehållsstruktur, och optimerade flöden för medlemsrekrytering.
Journalistförbundet mobil

Öka och aktivera målgrupperna

Journalistförbundet är ett yrkes- och fackförbund för människor inom mediabranschen. De vände sig till Whitespace med uppdraget att skapa en ny webbplats som förbättrade medlemmarnas upplevelse och öka deras förtroende och engagemang för de frågor förbundet driver, men också att få fler besökare på webbplatsen att ta steget till att bli medlem.

Journalistförbundet komponenter

Förenkla flöden och strukturer

Med utgångspunkt i behoven utarbetades tydliga effektmål som kopplades till relevanta mätpunkter. Vad innebär en förbättrad medlemsupplevelse? Och vad betyder egentligen ökat engagemang, och hur kan man mäta det på en webbplats? Ny informationsstruktur och navigering togs fram för att understödja dessa effektmål.

Ett delmål var att underlätta för besökarna att bli medlemmar i Journalistförbundet. För detta fokuserade vi på att skapa ett bättre användarflöde med högre konverteringsgrad. Här var det också viktigt att särskilja och få fram fördelarna med de olika medlemskapen.

Eftersom Journalistförbundet nyligen hade uppdaterat sin grafiska profil handlade designarbetet också om att undersöka hur den i bästa grad kan appliceras på en webbplats.

Journalistförbundet desktop

Sjf.se i ny tappning

Journalistförbundets webbplats är optimerad för att stödja förbundets effektmål. En megameny används för att ge användarna snabb överblick över den stora mängden innehåll. Särskilt innehåll riktad mot olika sorters medlemskap har försetts med olika färgteman för att tydliggöra relevansen mot olika målgrupper.

Information och flöden kring medlemskap är utformat för att framhålla medlemsförmåner och samtidigt erbjuda besökarna en enkel och tydlig ansökningsprocess med så få steg som möjligt.


Vill din verksamhet bättre aktivera målgrupperna för er webbplats?

Hör av dig till David Blomberg070-4816072 eller david.blomberg@whitespace.se