Målfokus och bättre användarupplevelse för renhållningsföretaget NSR

Renhållningsföretaget NSR vände sig till Whitespace för att få en webbplats med bättre måluppfyllnad och användarupplevelse. Med Municipio som plattform byggde Whitespace en webbplats som hjälper NSRs kunder att minska sitt avfall.

NSR mobil

Webbplatsen viktig för måluppfyllnad

NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial och ägs av sex kommuner i Skåne. NSRs mål är att hjälpa kommuninvånarna att minska sitt avfall och bidra till cirkulära flöden i samhället. Här spelar webbplatsen en viktig roll i att både informera och inspirera människor till förändring. I utvecklingen av den nya webbplatsen var också användbarhet och tillgänglighet viktiga faktorer.

NSR collage

Plattformsval och utveckling

I valet av plattform för nya webbplatsen var det viktigt att förenkla det redaktionella arbetet och minska antalet interna supportärenden. Ökad prestanda och kontinuerlig vidareutveckling var också viktiga faktorer i detta.

Designprocessen handlade framför allt om att förbättra navigering och användarupplevelsen. Eftersom NSR har mycket innehåll arbetade vi fram en ny innehållsstruktur som gör det enklare att snabbt hitta relevant information.

Den särskilda servicefunktionen Sorteringsguiden, där användarna kan söka och hitta information om avfall, fick en översyn både i funktion och design.

NSR desktop

Den nya webblösningen har gjort det både enklare och roligare att jobba som redaktör. Samtidigt har antalet supportärenden minskat. Vi kan nu lägga mer tid på att faktiskt skapa och uppdatera innehåll på webbplatsen.

Helena Ehrenstråhle, informationsproducent, NSR

Ny webbplats med Municipio

NSR:s nya webbplats bygger på open source-plattformen Municipio vilket bland annat innebär att plattformen är samma som många andra myndigheter och offentliga verksamheter använder och utvecklar gemensamt. Det betyder också att NSR kan samarbeta med och dela utvecklingskostnader med andra liknande verksamheter som använder Municipio.

För användarnas del har webbplatsen en högre prestanda med och mer tillgänglig design. Huvudmenyn i sina två nivåer är lättare att hitta och navigera med, och Sorteringsguiden och Tömningskalendern har blivit betydligt enklare att använda. Framför allt har innehållsstrukturen förbättrats och tydliggjorts för att stödja NSR:s övergripande verksamhetsmål.

Statistik visar att betydligt fler besökare hittar relevant information och därmed slipper ta kontakt med NSRs kundservice.

Vill du att er webbplats bättre tar fasta på era verksamhetsmål?

Hör av dig till David Blomberg070-4816072 eller david.blomberg@whitespace.se