Alla blogginlägg

Forte bygger ny webbplats med Whitespace

Forskningsrådet Forte bygger webbplats tillsammans med Whitespace. Med oss har vi ett nytt koncept baserad på användarstudier av målgrupperna.

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forte och Whitespace har under våren genomfört en användarstudie som resulterat i ett nytt koncept för Fortes digitala närvaro. Whitespaces UX-designer Linn Nilsson har utfört en kvalitativ behovsanalys med respondenter från de viktigaste målgrupperna. Dessutom har myndighetens egna mål med sin webbplats tydligt definierats.

Utifrån mina intervjuver med målgrupperna har jag tagit fram designförslag som hjälper dem navigera, lösa en viss uppgift, eller som framhäver en viss funktion. Detta ligger till grund för det koncept vi tagit fram.

Linn Nilsson, UX-designer på Whitespace

Whitespace har nu fått uppdraget att realisera konceptet och bygga en ny webbplats åt Forte. Som en del av projektet kommer vi att genomföra användbarhetstester av användargränssnitet, och även stötta Forte kring en modell för taggning av innehåll.

Fortes nya webbplats kommer bli headless. Detta innebär att innehållet är fristående från det medium och teknik som visar det. Allt fler verksamheter väljer headless eftersom det möjliggör ett plattformsoberoende och därmed långsiktigt sätt att hantera och distribuera innehåll.