Alla blogginlägg

Riksarkivet väljer Municipio, Matomo och Whitespace

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten. Sedan mer än 400 år har myndigheten bidragit till att information förblir tillgänglig under lång tid. Nu tar Riksarkivet hjälp av Whitespace för att bygga upp ett nytt intranät.

Riksarkivets huvudbyggnad i Stockholm
Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Arbetet med intranätet inleddes med en behovsanalys. Riksarkivet lät sina 500 anställda vara med och prioritera behov som det framtida intranätet ska möta. Det här mynnade ut i ett koncept som Whitespace och Riksarkivet nu bygger vidare på.

Det nya intranätet innebär ett byte till webbplattformen Municipio. Municipio bygger på Wordpress och är öppen källkod. Riksarkivet kommer använda Headless-versionen av plattformen. Det betyder att intranätet blir en progressiv webbapp, som hämtar innehåll från CMS:et via ett API.

Under våren 2021 har Riksarkivet skiftat till Matomo med GDPR-säker molndrift från Whitespace. Nu har Riksarkivet full kontroll över sin data kring användarbeteenden, som aldrig lämnar Sverige. De sällar sig också till en snabbväxande skara av svenska myndigheter och kommuner som väljer Matomo. Precis som Municipio bygger Matomo på öppen källkod.

Första versionen av det nya intranätet lanseras under hösten 2021.