Alla blogginlägg

Whitespace levererar Matomo-tjänster till Försäkrings­kassan

Försäkringskassan har tecknat ett flerårigt avtal med Atea och Whitespace för konsulttjänster kring Matomo.

Försäkringskassan har tecknat ett flerårigt avtal med Atea och Whitespace för konsulttjänster kring Matomo. Genom avtalet får Försäkringskassan också tillgång till Whitespaces Matomo-supporttjänst, med en dedikerad supportledare.

Försäkringskassan driver en egen Matomo-installation. Avtalet tecknades med Whitespace-partnern Atea efter ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar.

Att Whitespace vinner det här uppdraget är ett kvitto på vårt starka Matomo-erbjudande

David Blomberg, affärsansvarig för Matomo på Whitespace

Samarbetet inleddes i november 2020 och Försäkringskassan använder Matomo sedan december 2020.