Whitespace levererar Matomo-tjänster till Försäkringskassan

Försäkringskassan har tecknat ett flerårigt avtal med Atea och Whitespace för konsulttjänster kring Matomo. Genom avtalet får Försäkringskassan också tillgång till Whitespaces Matomo-supporttjänst, med en dedikerad supportledare.

Försäkringskassan driver en egen Matomo-installation. Avtalet tecknades med Whitespace-partnern Atea efter ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar.

”Att Whitespace vinner det här uppdraget är ett kvitto på vårt starka Matomo-erbjudande”

säger David Blomberg, som är affärsansvarig för Matomo på Whitespace.

Samarbetet inleddes i november 2020 och Försäkringskassan använder Matomo sedan december 2020.

Whitespace hjälper SPV att byta från Google Analytics till Matomo-molntjänst

Whitespace hjälper SPV att byta från Google Analytics till Matomo-molntjänst

SPV hanterar tjänstepensioner för 1 100 000 svenskar som jobbar eller har jobbat statligt. Nu har de upphandlat Matomo för sitt framtida arbete med webbanalys, och även Whitespaces molntjänst. Mer om SPV och Matomo
Så kommer du igång med Matomo – utan egen drift

Så kommer du igång med Matomo – utan egen drift

Whitespace har erbjudit hosting av Matomo sedan 2017. Här beskriver David Blomberg tänket bakom hostingtjänsten. Läs om hur du kommer igång