Alla blogginlägg

3 tips för webbanalys med Matomo

Webbanalytikern Marcus Österberg tipsar om hur segment, annotering och sökanalys underlättar din webbanalys med Matomo.

Webbanalytikern Marcus Österberg tipsar om hur segment, annotering och sökanalys underlättar din webbanalys med Matomo.

Poängen med webbanalys i allmänhet är att komma fram till insikter som du kan agera på i din vardag på jobbet. I det här inlägget kommer jag dela med mig av tre användbara redskap i analysen, närmare bestämt:

  1. Segment
  2. Annotering
  3. Sökanalys

Marcus jobbar med webbanalys och driver webperf.se._Marcus jobbar med webbanalys och driver Webperf.se.

Tre sanningar: Segmentera, segmentera, och segmentera!

Section titled Tre sanningar: Segmentera, segmentera, och segmentera!

Går det att följa en fotbollsmatch om du inte vet vem som är borta- eller hemmaspelare? Jag är ingen fotbollsexpert men det är förmodligen svårt. Matchen blir meningsfull först när du grupperar spelarna i två lag. Samma tänk behöver du tillämpa när du grupperar besökare i ditt verktyg för webbanalys. När du jobbar med webbanalys kallas de olika sorters grupperingarna av användare för segment.

För att inte fastna i aggregerad data behöver du jobba med segment! Eller som webbanalysgurun Avinash Kaushik beskriver behovet av segment:

Without segmentation our analysis is focused on unrecognizable blobs of traffic. Total Visits. Average Page Views Per Visitor. Overall Conversion Rate. Yada, yada, yada. Boring. Useless. Life wasting.

Segment använder du för att kunna isolera delar av insamlade data och inspektera dessa data utan mer brus än nödvändigt. Tänk dig att du lägger upp alla data på bordet och rensar bort allt utom det du för stunden vill fokusera på.

Som Matomo-användare kan du själv skapa egna segment, vilket är smidigt om du lite snabbt vill kolla upp något specifikt för stunden. Vissa segment är förmodligen mer långlivade och något du vill att alla användare av Matomo-installationen ska ha tillgång till. Sådana segment kan göras av den som har behörigheten ”super user” – en superanvändare. Denna superanvändare kan också skapa segment på uppdrag åt andra användare, kanske för att de inte själva får till rätt konfiguration av de olika dimensionerna och mätvärdena som finns att välja på i Matomo, och sedan tilldela dem det segmentet. Superanvändaren kan alltså i Matomo agera som en bra och aktiv support för ovana användare av verktyget.

Här är fyra grundläggande segment som brukar vara användbara för analys av en publik webbplats:

  1. Från sociala medier – där kanaltyp är ’social’. Då sociala medier inte är statiska så kan segmentet behöva redigeras framöver om ett socialt medie saknas, vilket kan inträffa om det finns ett lokalt sådant eller något som är nystartat. I så fall är det bara att lägga till ett ’OR’-condition och ange vilken avsändare av användare som ska inkluderas i segmentet.
  2. Besökare från Sverige – där landskod är ’se’. Segment för att enkelt sortera bort utländska besökare på webbplatsen.
  3. Besök från utlandet – där landskod inte är ’se’. För att se hur folk som inte befinner sig i Sverige använder webbplatsen. Inte ett perfekt segment då folk i Sverige mycket väl kan använda VPN och då registreras som från utlandet.
  4. Engagerade besökare – minst 3 händelser under besökarens session. Undersök de som, istället för att vända i dörren, faktiskt använder webbplatsen.

Segmentera medarbetare eller filtrera bort?

Section titled Segmentera medarbetare eller filtrera bort?

Vissa webbplatser har många besökare som också är anställda av organisationen bakom webbplatsen. Det är inte ett självklart val om man ska hantera de egna anställda som ett segment eller om man ska filtrera bort dessa användare helt och hållet. Anställda beter sig troligen ganska annorlunda på webbplatsen och kommer göra mycket av analysen grumlig.

Ännu ett alternativ är att ha en separat webbplatsprofil i Matomo som bara spårar de anställdas rörelser på en publik webbplats. Detta kräver viss utveckling av vilket Matomo-skript som visas – ett för de man vet är anställda, exempelvis på grund av deras IP-adress, och ett annat för alla andra.

Att ändå spara information om medarbetarnas besök på er webbplats är ofta en god idé. Har ni annat än en oansenlig trafik från anställda betyder det något. Kanske är externwebben bättre än de interna verktygen? Oavsett vad är det intressant att isolera och analysera för att nå insikt.

Skriv ner viktiga händelser

Section titled Skriv ner viktiga händelser

Var omtänksam och skriv små anteckningar allt eftersom i Matomo. Annoteringar är korta anteckningar som du binder till ett datum i din tidslinje för att förklara en händelse. Exakt hur mycket och hur detaljerat du vill anteckna listar du nog ut över tid, men tänk på vilka aktiviteter som kan påverka hur mycket och vilken sorts trafik ni får till webbplatsen. Det kan vara varje gång du skickar ut ett nyhetsbrev, när en annonskampanj startar ute på stan där ni hänvisar till webbplatsen eller liknande.

Matomo annotering

När jag fick en plötslig besökartopp på min egen webbplats la jag in en anteckning i Matomo. Det blir en pratbubbla i tidslinjen och när du klickar på den visas anteckningar.

Det är inte heller fel att anteckna alla större avvikelser. Som att systemet var nere ett visst antal timmar. Att någon influencer uppmärksammade er eller att ett visst säsongsbetonat användningsmönster gett sig tillkänna på nytt.

Tror det eller ej, den personen som kan vara glad för dessa anteckningar i framtiden kan vara du själv.

Sökanalys direkt i Matomo

Section titled Sökanalys direkt i Matomo

Visste du att Matomo har utmärkt stöd för analys av er interna sökfunktion? Det finns flera delar av Matomos funktion Webbplatssök som är intressanta. Först och främst får du ut en lista över vilka sökbegrepp som använts under den tidsperiod som är vald. Dessutom ser du vilka sidor på webbplatsen som användarna besökt direkt efter en sökning.

Jobba med sökfunktionens nollresultat

Förutsatt att du låter Matomo spåra hur många träffar varje sökfråga leder till kan du få en praktisk vy över de sökord där webbplatsen inte har något matchande innehåll.

Matomo nollresultat

Nollresultat i sökfunktionen som har fångats upp i Matomo. Det här är ett utmärkt sätt att få reda på vilket innehåll användare förväntar sig att hitta på din webbplats.

Ett klassiskt exempel inom sökanalys är användare som söker på ordet “dagis” och inte får träff på sidor som bara nämner “förskola”. Sökanalysens mest grundläggande syssla är att lära känna den förväntan som människor har. Vad tror de finns på webbplatsen och med vilka ord beskrivs det? Dessa ord kan både hjälpa dig med webbplatsinterna nyckelord, alltså dolda sökord och synonymer som sökfunktionen kan dra nytta av, men också inspirera till språkbruk inom ditt arbete med SEO gentemot externa sökmotorer som Google.

Vill du ha hjälp med Matomo och webbanalys?

Om du vill jobba med mig eller några av våra andra webbanalytiker är David Blomberg rätt person att kontakta.

Kontakta mig på 070 - 481 60 72, david.blomberg@whitespace.se, eller boka ett videomöte direkt i min kalender.

David Blomberg