Alla blogginlägg

Case: Eslövs kommun

Eslövs kommun bytte från SiteVisision Cloud till WordPress och Municipio. Arbetet drevs i ett agilt projekt där innehållet spelade huvudrollen. På rekordkorta 6 månader lanserade kommunen både ny webbplats och intranät.

Behov

Section titled Behov

Eslövs kommun hade en äldre webbplats och intranät baserade på SiteVision. Både webbplatsen och intranätet innehöll mycket gammal information, som inte var relevant. Intranätet hade låg användning utanför stadshuset och en enkät hade visat att det fanns stora förändringsbehov.

Eslövs kommun valde att lämna SiteVision och byta till WordPress och Municipio. I Muncipio finns ett stort antal basfunktioner som ofta efterfrågas av kommuner. Hit hör bland annat ett personaliserat flöde på intranätet, en evenemangskalender och feedbackfunktioner (”hade du nytta av informationen på den här sidan?”).

Valet av WordPress och Municipio är en central del av kommunens plan för digitalisering. Med Municipio drar de nytta av den innovation och kunskap som finns i plattformen och hos de kommuner och partners som ingår i communityt runt den. Istället för att lägga flera hundra tusen kronor per år på licenser och prenumerationskostnader kan de trappa upp sin digital utveckling.

Process

Section titled Process

Design och utveckling av intranätet och webbplatsen drevs parallellt. Ambitionen var att lansera både webbplatsen och intranätet inom sex månader, för att slippa stora extrakostnader för de gamla licenserna.

Eslöv siktade redan från början på att lansera MVP-versioner av både webbplatsen och intranätet. En MVP-version, eller ”Minimum Viable Product” innebär att bara lanseringskritisk funktionalitet och innehåll finns med. Allt annat får vänta till uppföljande lanseringar.

MVP-tänket är klokt. Efter en första lansering kommer ofta insikter och feedback som hjälper en att göra bättre vägval och prioriteringar. Då är det skönt att ha kvar en stor del av budgeten, och kunna utveckla det som kommer göra skillnad för Eslövs användare.

Olle Morin, projektledare på Whitespace

Eslövs två projektledare jobbade med ett av Whitespaces WordPress-team, med stöd av Olle. Arbetet drevs i sprintar, och redan efter första sprinten fick kommunen tillgång till en utvecklingsversion av webbplatsen. Parallellt med utvecklingsprojektet arbetade kommunen om informationsstruktur och innehåll på både webbplatsen och intranätet.

Whiteboard

Hållbar design

Section titled Hållbar design

Utvecklingen av Eslövs Kommuns nya webbplats utgick från kommunens befintliga grafiska profil. Whitespace formgivare, Linn Nilsson, hade som mål att ge webbplatsen en egen identitet som speglar framåtandan i kommunen. Genom att använda samma designelement till flera komponenter, funktioner och interaktioner, så kunde hon åstadkomma enhetlighet på sidan. Hon följde principen för modulär design, och drev designprocessen parallellt med att webbplatsen utvecklades.

Istället för att designa hela sidor på direkten så börjar jag med de minsta designelementen, som till exempel call-to-action knappar. Med elementen bygger jag sedan upp puffar och andra komponenter. Modulär design möjliggör att enklare kunna skapa en design som dels håller ihop idag, men som också går att utveckla effektivt över tid.

Linn Nilsson, formgivare på Whitespace

Eslövs hemsida, laptop

Eslövs hemsida, mobil

Resultat

Section titled Resultat

Kommunen lanserade ny webbplats och intranätet på mindre än sex månader. Nu fortsätter arbetet med att förbättra och vidareutveckla hela Eslövs digitala närvaro. Planen är att renodla eslov.se och använda Municipio för att bygga upp tjänster och webbplatser för delar av kommunens verksamhet, som till exempel Medborgarhuset.