Alla blogginlägg

Trelleborg väljer headless, Municipio och Whitespace

Nu är det klart! Trelleborgs kommun väljer den snabbväxande Open Source-plattformen Municipio och tar hjälp av Whitespace för sin digitala satsning.

Nu är det klart! Trelleborgs kommun väljer den snabbväxande Open Source-plattformen Municipio och tar hjälp av Whitespace för sin digitala satsning.

Trelleborg är en pionjär inom digitalisering, och var bland annat tidigt ute med att automatisera handläggning av ärenden. När det nu är dags för en ny version av trelleborg.se gör Trelleborg vägval som kommer att underlätta kommunens fortsatta satsningar på digitalisering.

Trelleborg väljer att göra de nya webbplatserna headless. Headless innebär att kommunen skapar ett innehållslager som är helt frikopplat från utseende, mallar och webbteknik. Webbplatsen hämtar innehåll via ett API – men samma innehåll kan lika gärna presenteras i en app, e-tjänst, på intranätet eller i en chattbot.

Headless är ett givet val för oss. Att kunna använda vårt innehåll på ett friare sätt är en viktig drivkraft. Det känns som ett bra val för framtiden.

Susanne Nilsson, projektledare på Trelleborgs kommun

Bland kommuner är Trelleborg tidigt ute att välja headless, kanske till och med först av alla. De närmaste åren kommer headless bli det naturliga valet även för kommuner.

David Blomberg på Whitespace.

Som CMS och innehållslager kommer Trelleborgs kommun att använda Municipio. Municipio är en plattform för webbplatser, intranät och digitala tjänster som Helsingborgs stad har tagit initiativ till. Municipio utvecklas av kommuner, är baserad på WordPress och har inga licenskostnader. På bara några år är det fler än 10 kommuner och kommunala bolag som har anslutit sig till Municipio. Läs mer om Municipio på municipio.se.

Genom att välja Open Source-plattformen Municipio värnar vi både om skattekronan och det kommunövergripande samarbetet. Vi kan ta del av andra kommuners utvecklingsarbete samt funktioner, men också bidra till innovativa lösningar som gynnar fler kommuner framöver. Ett fint tillsammansarbete!

Emilie Ekander, kommunikationschef på Trelleborgs kommun

Nya trelleborg.se växer fram i ett agilt projekt:

Det är en stor fördel för oss som kommun att arbeta agilt med kvalitet i fokus. Det ger oss möjlighet att löpande göra justeringar under processen och samtidigt säkerställa att lanseringen möter de höga förväntningar som våra målgrupper har. Vi är glada att vi jobbar med Whitespace, med deras gedigna erfarenhet och lyhördhet för innovativa lösningar.

Emilie Ekander

Trelleborgs nya webbplats kommer att lanseras under 2020.