Alla blogginlägg

Hur kommer jag igång med intranätsanalys i Matomo?

Marcus Österberg berättar om juridiken kring intranätsanalys och ger dig tips på hur du kan tänka kring mål och mätbarhet på intranät.

Under höstens Matomocamp höll jag i en presentation om att använda Matomo som analysverktyg för intranät. Likheterna med vanlig webbanalys är många, men på en del viktiga punkter skiljer de sig åt. Dessutom har många aldrig ens riktigt kommit igång med webbanalys av sitt intranät. Vad “komma igång” innebär beror nog lite på vem du är och vad du jobbar med. Men om du känner igen dig i att du inte kommit igång – då ska du läsa vidare!

Matomo för intranätsanalys

Section titled Matomo för intranätsanalys

Låt mig börja med att förklara varför jag rekommenderar Matomo som verktyg för intranätsanalys.

Att spåra användningen av ett intranät är delvis väsensskilt från att spåra användningen av en publik webbplats. En kanske uppenbar anledning är att det är två helt olika målgrupper. De olika kanalernas egenskaper är:

  • publik webbplats – öppen åtkomst, målgrupp “alla”
  • intranät eller annat internt verksamhetssystem – bakom inloggning eller skyddad inom ett visst nätverk, målgrupp anställda

Du som jobbar med compliance, eller GDPR mer specifikt, har nog i detalj studerat vilken personuppgiftsbehandling som är laglig. Men om du är osäker, tänk på begreppet “behandling” som all form av hantering av en uppgift om en person. En personuppgift inom webbanalys kan exempelvis handla om IP-adress, namn och geografisk plats. För analysändamål är det alltså nog inte möjligt att låta bli att behandla personuppgifter.

Schrems 2-domen som kom 2020 fastställde att molntjänster från företag utanför EU, eller länder utan ett av EU-kommissionens beslut om adekvat skydd, inte kan betros med EU-invånares personuppgifter. Men Matomo går att drifta internt, oberoende av andra tjänster och lagringsplatser, vilket alltså gör det möjligt att uppnå egen digital suveränitet. Matomo ger med andra ord en handlingsfrihet som andra analysverktyg saknar. Detta gör Matomo till ett ganska okomplicerat val.

Läs mer om fördelarna med Matomo.

Samtycke i relation till anställda

Section titled Samtycke i relation till anställda

I GDPR-lagens artikel 6 redogörs under vilka omständigheter som behandling av personuppgifter är laglig. En laglig grund är att be användaren om samtycke. Här finns två viktiga aspekter att ha i åtanke:

  1. Inget svar betyder nej. Nej betyder nej. Ett ja kan senare ändras till ett nej.
  2. Får du ens lov att be en anställd om samtycke?

Det slarvas massor med samtycke. Många frågar efter samtycke men respekterar sedan inte ett eventuellt svar. Då handlar det mer om en meddelanderuta som bara designats som en samtyckesfråga.

Sen är det debatterbart ifall en arbetsgivare ens kan fråga en anställd om ett samtycke, som här via ett IT-system. I GDPR:s skäl 43 så ställs det krav på frivillighet. Det ska alltså stå användaren helt fritt att tacka nej. Det intressanta här är om det i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare råder “betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige”.

Råder det betydande ojämlikhet mellan arbetsgivare och arbetstagare? Ja, antagligen.

Men låt oss lämna verktygsval och juridiska gråzoner. Vi tittar istället på hur du kan börja sätta upp mål och mätpunkter i din intranätsanalys.

Intranätanalys med Matomo

Section titled Intranätanalys med Matomo

Webbanalys handlar om att förstå, med syftet att förbättra genom mätbara förändringar. Här vill vi alltså börja jobba med någon form av mätbarhet som relaterar till vad som är ett bra besök på intranätet. Nu kommer vi in på det smått komplicerade ämnet med mätbara mål: att omsätta mål till något mätbart.

Du som gått våra webbanalysutbildningar vet att vi brukar prata om tre nivåer av mål och hur abstrakta de är. Vi sorterar in dem i makro-, meso-, och mikromål.

Makromålet för ett intranät är enkelt. Man vill ge god service till de anställda att administrera sitt jobb, uträtta ärenden som att ansöka om semester m.m.

Meso-nivån däremot ska vara mer mätbar och bevisa att nytta faktiskt inträffat under en viss användares session på intranätet. Exempelvis att de lyckades med att genomföra ett visst ärende.

Mikro är mer bagatellartade saker som är enkelt att mäta och ett gott tecken på något, men värdet är av mer ringa karaktär.

Analysmodell

För att komma fram till mål och mätpunkter kan du ha hjälp av ovanstående modell. Du börjar uppe till vänster med verksamhetsfrågan eller målet, utvecklar ett sätt att kunna följa upp det med stöd av data och rapporter, och inväntar datainsamlandet för att sedan analysera. Sen kommer förbättringsarbetet genom att jobba med design- och förändringshypoteser innan det alltså är dags att börja om på nytt.

Och vet du vad? Det är bara 34% av de som besvarade Web Service Awards enkät 2021 som ens hade några mål med intranätet. Så om du har dåligt samvete över intranätsanalys kanske det är lite tröstande att majoriteten inte riktigt kommit igång.

Låt oss bli bättre på detta! Jag hoppas att jag har gjort det lite enklare för dig.

Mer om intranätsanalys och Matomo

Section titled Mer om intranätsanalys och Matomo

Du som i efterhand vill se min presentation på Matomocamp kan kolla in videoklippet nedan 👇.

När du tittar på inspelade webbinarier på whitespace.se delar du din e-postadress och IP-adress med företaget Wistia, som är baserade i USA. Om du inte vill dela dina personuppgifter med Wistia kan du skicka ett mejl till video@eu.whitespace.se och beskriva vilket webbinarium du vill se, så skickar vi länken till dig.