Alla blogginlägg

Snabbstarta er webbanalys med en mätplan

Har ni Matomo men saknar en plan för hur ni ska använda och agera på insamlade siffror? Nu finns ett sätt att komma igång med meningsfull webbanalys med en mindre arbetsinsats.

Att komma igång och “göra webbanalys på rätt sätt” kan kännas som ett stort steg för många verksamheter. Ofta saknas tid att utbilda sig eller ens tiden att jobba regelbundet med webbanalys.

Vi på Whitespace jobbar med flera uppdragsgivare som har tid och resurser att avsätta för ett strategiskt och metodiskt arbete kring webbanalys. Men ännu oftare möter vi verksamheter och kommunikatörer som vill ta ett första, mindre steg inom webbanalys – men ändå åstadkomma en markant förflyttning.

Mätplanen är ett konkret steg mot en mer insiktsdriven framtid

Section titled Mätplanen är ett konkret steg mot en mer insiktsdriven framtid

Mätplanen knyter ihop verksamhetens mål och behov av uppföljning med relevanta mätvärden i Matomo. Med en mätplan kan du utvärdera och agera utefter hur bra er webbplats presterar, exempelvis kring kampanjer och konverteringar. Det är ett arbetsverktyg som hjälper dig att få fram relevanta insikter på kort tid, den klargör exakt vad av er insamlade statistik som är meningsfull att följa upp och hjälper dig på så sätt att kunna prioritera den tid du lägger på er webbanalys.

Men att ta fram en mätplan på egen hand är ofta svårt och tidskrävande. Därför har Whitespace tagit fram en process som minimerar din och dina kollegors arbetsinsats. Så här brukar det gå till:

  1. Vi tar ett första samtal där vi går igenom vilken information och dokumentation ni redan har som kan vara till nytta i arbetet med mätplanen. Det kan handla om visionsdokument, verksamhetsplan, dokumentationen från målen för senaste webbprojektet.
  2. Vi läser in oss på er dokumentation, bearbetar intrycken och tar fram ett utkast på mätplan.
  3. I en workshop går vi tillsammans igenom ett utkast på er mätplan, förkastar felaktiga antaganden och kompletterar bilden.
  4. Whitespace bearbetar material från workshop. Bland annat kompletterar vi mätplanen med exakta instruktioner för hur ni genomför mätningen i Matomo.
  5. Vi går igenom mätplanen tillsammans, och ser till att ni kommer igång.

Från Whitespace deltar antingen Marcus Österberg eller Niklas Ternstedt. Båda har många års erfarenhet av att jobba såväl strategiskt som taktiskt med webbanalys.

Så kommer du igång

Section titled Så kommer du igång

Kontakta David Blomberg om du är intresserad av en mätplan för webbanalys. Du når honom på 070 - 481 60 72 eller david.blomberg@whitespace.se.