Alla blogginlägg

Använd AI som digital kommunikatör: Tips för att effektivisera och förbättra ditt arbete

3 maj höll vi på Whitespace ett webbinarium om att använda AI som digital kommunikatör. Fler än 280 personer var med, och det blev en intressant diskussion om bland annat användningsområden för AI-verktyg, säkerhet och upphovsrätt. I det här inlägget sammanfattar jag diskussionen och lyfter några av frågorna.

Tips på användningsområden för AI-tjänster

Section titled Tips på användningsområden för AI-tjänster

De som skrev i chatten tog upp exempel på att de med AI-tjänster genererat innehåll, sökordsförslag och relaterade nyheter. Det går förvånansvärt bra att ge ChatGPT ett utkast på text och be den om hjälp att redigera.

Någon hade använt ChatGPT som komplement till Google Translate. I en kommun i Norrland testar man att generera kod och CSS för sin webbpublicering.

En deltagare konstaterade att ChatGPTs möjlighet att generera texter inom biologi och kommunikation var ganska grundläggande. Deltagaren påpekade även om det jag själv pratade om: att textgenereringen ändå fungerar för att sätta igång ens egna skrivprocess.

AI-verktyg som ChatGPT funkar bra för att på olika sätt förbättra eller förtydliga webbtexter. Det kan exempelvis handla om att förenkla en text till något som är närmare klarspråk och anpassning för olika målgrupper.

Frågor under webbinariet

Section titled Frågor under webbinariet

Hur ska myndigheter som använder AI tänka kring hantering av data, datatsäkerhetsklassning och personuppgifter?

Vi nämnde den här utmaningen lite snabbt i slutet av webbinariet. Det är förstås jätteviktigt. Samtidigt är det inte särskilt unikt för just AI som tekniskt område.

Det handlar fortfarande om att informationsklassa sina egna datakällor. Veta vad som är lämpligt att dela med vem och känna till omständigheterna. Klassisk IT-säkerhet och dataskydd med andra ord!

Hur är det med AI och upphovsrätt för genererade bilder?

Utan att vara jurist kan jag i alla fall resonera i frågan. Om vi instruerar en generativ AI att skapa något som liknar ett verk av en kstnär eller skapare vars upphovsrätt inte längre bevakas bör det inte vara ett problem. Ett aktuellt exempel är att den äldre versionen av figuren Nalle Puh inte längre skyddas av upphovsrätt sedan januari 2022.

Men en tydlig motsats är om du låter generera, och använder, en bild på en mer nyligen skapad figur, säg en Disney-prinsessa. Du bör inte bli förvånad om både AI-generatorns träningsdata och resultatet du fått kan anses vara skyddad av någon form av intellektuella rättigheter.

Rek.ai menar att de är ensamma på marknaden om sin tjänst - stämmer det?

Jag har inte hört påståendet, men det verkar inte stämma. rek.ai skriver på sin webbplats att de är en “molnbaserad rekommendationsmotor som bygger på artificiell intelligens”. De är långt ifrån ensamma om detta. Om du googlar på content recommendation saas får du nästan 48 miljoner träffar, varav vissa kanske är mer produktinriktade än just rek.ai och fokuserar på ehandel.

Känner ChatGPT automatiskt igen språk? Svenska, engelska och så vidare?

Ja, ChatGPT behärskar både svenska och engelska. Dock verkar det i användargränssnittets historik sparas en engelsk version av respektive dialog man haft med ChatGPT på svenska.

Är Whitespace workshop om verksamhetsfokuserad AI förenlig med myndigheters verksamheter och förutsättningar?

Ja, det är den. En central del i workshopen är att identifiera de förutsättningar som är specifika för den myndighet (eller annan verksamhet) som är med i workshopen. I och med att vi jobbar mycket med myndigheter och andra inom offentlig sektor är vi väl insatta i de förutsättningar och lagar som generellt gäller för dem.

Hur arbetar ni med era kunder vad gäller autogenererade bilder med tanke på upphovsrätten?

Generellt har vi en försiktig och återhållsam inställning till att hamna i en juridisk gråzon. Men det är också möjligt att generera bilder utan att helt förlita sig på den träningsdata som den generativa AI:n tränats upp på (och som förstås någon ofta har upphovsrätt till).

Ett exempel är vid användning av Midjourney be den generera en mix av två bilder du själv äger upphovsrätten till, där du ger Midjourney lite önskemål om resultatet. Ett annat är att du postar med en bild i din prompt och be den drömma fritt med den bilden som utgångspunkt.

Här ger Midjourney tips om bildgenerering.

Det skulle vara kul med tips på forum där olika användningsområden för kommunikatörer diskuteras. Finns det något sådant?

Whitespace har tagit initiativ till en grupp på Linkedin där diskussionen fortsätter. Gruppen heter Använd AI som digital kommunikatör. Vi ses där!

Tips på AI-tjänster och resurser från chatten

Section titled Tips på AI-tjänster och resurser från chatten
  • Rek.ai var det ett flertal som nämnde. En deltagare ställde frågan om hur de som har rek.ai mäter om funktionen är värd sin kostnad.

  • Adobe-produkterna Firefly och Express kan förenkla ganska tidsödande arbetsuppgifter och hela Creative Cloud-sviten kommenterades med att där kommer AI-implementeringar inom kort, vilket förändrar bland annat After Effects avsevärt. Någon tyckte Firefly var praktiskt, någon annan hade nog lite för höga förväntningar på resultatet.

  • TinyWow har några praktiska verktyg för skrivande och tråkiga arbetsuppgifter

  • DALL-E-2 är en bildgenerator från OpenAI

  • Canva.com har numera lite AI-funktioner för bildgenerering

  • Lexica.art är en sökmotor baserad på bildmodellen Stable Diffusion och är ett praktiskt sätt att upptäcka användbara prompter för bildgenerering

  • ChatPDF för att kunna “prata” med en PDF-fil

  • Pictory genererar video

  • Bright Mind tipsar om ChatGPT-prompts för marknadsföring

Orosmoln som nämndes i chatten

Section titled Orosmoln som nämndes i chatten

En länk postades om att Microsoft är på gång att släppa en mer privat variant av chat för att undvika läckage av uppgifter mellan olika användare av chatten. Möjligen finns också de som drar öronen åt sig av de användningsvillkor som, åtminstone i fallet med ChatGPT, mer eller mindre ger OpenAI alla rättigheter till allt som postas till chatboten.

Det är värt att komma ihåg GDPR. Microsoft är ett USA-baserat företag och kan inte garantera skydd av uppgifterna gentemot sina nationella myndigheter.

En deltagare skrev att det på arbetsplatsen uppstått “många frågor som handlade om risker kring informationsmonopol via AI-verktyg, trovärdigheten på innehåll och om missledande information.”

Ja, det är en reell risk framåt men också ett befintligt problem i vår allt mer algoritmstyrda verklighet. Jag utlovade ju lite boktips och svarar därför med favoriten på ämnet: Weapons of Math Destruction av Cathy O’Neil (2016).

Vi visade under webbinariet en bild på ett litet barn som gör sina första försök att konversera med en Amazons Alexa-röstassistent och pratade om hur ny AI-teknik etableras allt eftersom. En i chatten kommenterade att oaktat om barn är “AI native” är föräldrarnas problem fortfarande att styra vilket innehåll barn får konsumera. Den typen av teknik kommer ofta inte i första rummet. Och att de här rekommendationssystemen, inklusive Google sök, ger dig den information den tror du vill ha snarare än det som nu är rätt information.

Vi fick också två besläktade frågor i chatten som handlade om hur man ska tänka kring datahantering i relation till Google-produkter och om säkerhetsklassning av den information som man lämnar över till en AI.

En ganska vanlig missuppfattning är att all AI är självlärande, lär sig av all interaktion och bara fortsätter sin exponentiella kurva av förbättring. Så enkelt är det inte. Jag visade DiffusionBee som är ett motexempel. Om du laddar ner den generativa AI-appen till din dator, omöjliggör för datorn att komma åt internet, så kommer inget av det du gör med appen att delas med någon som inte har fysisk åtkomst till din dator.

Men så är det förstås inte alls så med de forskningsprojekt runt AI-teknik som vi bjuds in till att provköra. Samma problem om det är känslig information som personuppgifter eller annan data som behöver skyddas. Då kan vi inte dela det med organisationer som inte kan hållas ansvariga här i Sverige eller EU.

Avslutningsvis vill jag återigen uppmana er till en lekfull och utforskande inställning till allt nytt som finns att testa på AI-området. Men det är förstås jätteviktigt att ni har rätt kunskaper innan ni tar en viss tillämpning i bruk för något som är viktigt eller där ni behöver handskas med känsliga uppgifter.

Kom igång med AI i verksamheten

Section titled Kom igång med AI i verksamheten

I webbinariet pratade vi om den snabba AI-omställningen som vi är inne i just nu. Jag vågar påstå att nära nog alla företag och verksamheter kommer påverkas av AI. Här finns hot, men också många möjligheter.

Jag har tagit fram en workshop som heter “Verksamhetsfokuserad AI”. Det är en bra aktivitetet för att utforska vilka möjligher AI innebär för er verksamhet, och ta ut en riktning för ert fortsatta arbete med AI.

Vill du veta mer om workshopen eller har andra AI-frågor? I så fall kan du mejla mig och David Blombergai@whitespace.se eller boka ett samtal med David direkt i hans kalender, https://w8e.se/6pql8.