Alla blogginlägg

Fyra tips för att få bättre fart på ditt tillgänglighetsarbete

Är du igång och gör automatiska tillgänglighetstester av din webbplats? Vad bra! Då är det dags att komplettera med metoder som intervjuer, användningstester och manuella expertgranskningar. Med dem hittar du andra typer av fel.

Automatiserade tester är ofta till stor hjälp i tillgänglighetsarbetet. Men för att få ett riktigt bra resultat behöver de kompletteras av mer kvalitativa metoder för att utvärdera och analysera tillgängligheten. Det kan till exempel göras via:

  • Intervjuer med användare
  • Användningstester av webbplatsen med representativa användare
  • Expertgranskning ur ett tillgänglighetsperspektiv

Det viktigaste är att du gör något, mer än exakt hur eller hur mycket. Därför kommer här fyra tips på arbetssätt som gör det enklare att komma igång:

1. Mainstreama tillgänglighetsarbetet

Section titled 1. Mainstreama tillgänglighetsarbetet

Inkludera användare med funktionsnedsättningar i alla användningstester som ni gör, istället för att lägga till ett särskilt moment att tillgänglighetstesta tjänsterna.

I många organisationer tar man regelbundet in feedback från användare och jobbar med användningstester. Det är då ett mindre steg att inkludera tillgänglighetsperspektivet i de testerna än att börja jobba med en helt ny typ av tester.

Det finns flera vinster med att mainstreama tillgänglighetstestningen:

  • Det blir av – genom att sänka trösklarna kommer ni igång överhuvudtaget.
  • Det blir av oftare – användningstester behöver ofta göras regelbundet, när olika delar av tjänsten ska vidareutvecklas och förbättras.
  • Det uppfattas inte som en extra kostnad – när tillgänglighetstesterna inkluderas i er befintliga testplan ses de inte som en extra kostnad.
  • Det är pedagogiskt och inkluderande – det skickar signaler till alla medarbetare att ni designar, utvecklar och kvalitetstestar för alla användare.

2. Utbilda, förklara och berätta

Section titled 2. Utbilda, förklara och berätta

En annan viktig del av tillgänglighetsarbetet är att utbilda, förklara och berätta för kollegor, chefer och andra intressenter i verksamheten vad tillgänglighet innebär, varför det är viktigt och vad som är lämpligt att börja med.

Om dina kollegor inte är lika drivande i tillgänglighetsarbetet som du så är det sannolikt inte av ondska eller ovilja. Oftare är det helt enkelt så att de inte vet så mycket om tillgänglighet.

Det kan du ändra på genom att berätta om vilka krav som finns, vilka verktyg de kan använda och vad ni har att vinna på att bygga riktigt tillgängliga tjänster.

Och när du tycker att du har gjort det här, så var beredd på att göra det igen och igen och igen. Det är genom upprepning vi människor lär oss nya saker. Ha tålamod!

3. Något är bättre än inget

Section titled 3. Något är bättre än inget

Det kan vara frustrerande att veta att ni kan göra så mycket mer än vad ni faktiskt gör. Men påminn då dig själv och andra om vad ni faktiskt har åstadkommit. Tänk på att det är bättre att göra något än inget, och var stolt och nöjd med vad ni faktiskt gör.

4. Glöm inte det rent praktiska

Section titled 4. Glöm inte det rent praktiska

Ibland kan tillgänglighetsarbetet också handla om att lösa rent praktiska problem för att komma vidare.

I vissa organisationer behöver exempelvis produktvillkor finnas i PDF-format. Och att ta fram tillgängliga PDF-dokument är något av en konst. Det kan bland annat kräva att vissa versioner av vissa programvaror köps in. Så var det i en organisation där jag jobbade för några år sedan. De otillgängliga PDF-erna berodde helt enkelt på att ingen bestämt sig för att köpa in just den programvaran. Ett praktiskt problem som gick att lösa.

PS.

Section titled PS.

Är du osäker på hur det står till med tillgängligheten på er webbplats? Tillhör du kanske rentav en av de privata aktörer som från och med den 28 juni 2025 kommer att omfattas av det nya tillgänglighetsdirektivet? Du vet väl att Whitespace kan hjälpa till med en hälsokontroll av er webbplats ur ett tillgänglighetsperspektiv?

Vill du veta mer om det får du gärna kontakta min kollega David Blomberg på david.blomberg@whitespace.se.