Alla blogginlägg

Tål din webbplats en granskning av Whitespaces experter?

En expertgranskning är ett effektivt sätt att upptäcka eventuella hinder och brister med din webbplats eller digitala tjänst och få hjälp att identifiera vilka insatser som är viktigast. Resultatet: en prioriterad åtgärdslista som hjälper dig att maximera effekten av dina satsningar.

Jag har jobbat med UX sedan 1997. Även om det generellt sett är en högre kvalitet på webbplatser nu jämfört med tidigare, är det fortfarande många som gör kostsamma missar. Vid en expertgranskning använder jag och mina kollegor vår kunskap och samlade erfarenhet, och utgår från fungerande de facto-standarder på nätet idag, för att se över er webbplats eller digitala tjänst. Målet är att ge konkret feedback som kan hjälpa dig som driver och är ansvarig för webben att göra den ännu bättre.

Komplement för att undvika missar

Section titled Komplement för att undvika missar

Oftast gör vi en expertgranskning som ett komplement till användningstester. Vid användningstester ger man en grupp personer som är representativa för de tänkta användarna ett antal uppgifter och iakttar hur de löser dem på webbplatsen. Eftersom dessa tester omöjligen kan täcka in allt, ger en expertgranskning oss möjligheten att se över och ge feedback på sådant som inte dykt upp under testerna.

Effektivt alternativ till användningstester

Section titled Effektivt alternativ till användningstester

En expertgranskning kan också vara ett utmärkt alternativ om ni helt enkelt inte har tid eller budget för att genomföra användningstester, eller om ni av någon anledning har väldigt svårt att få tag på deltagare till era användningstester.

Resultatet: en prioriterad åtgärdslista som visar nästa steg

Section titled Resultatet: en prioriterad åtgärdslista som visar nästa steg

Det räcker inte att berätta att något är otydligt eller kan bli bättre, vi ser även till att förklara varför något behöver förändras och ge dig ett förslag på lösning eller rekommendation på åtgärder. Vi är dessutom måna om att dokumentera vår granskning med mycket bilder och exempel.

En lång lista med 50 osorterade punkter är inte till någon hjälp! Vi gör alltid en tydlig prioritering av våra förslag och markerar vilka åtgärder vi tycker är allra viktigast för att hjälpa dig ta nästa steg i utvecklingen av din webbplats.

För oss är det också viktigt att lyfta fram sådant på webben som fungerar bra. Dels för att det är viktigt att de sakerna bevaras. Men också för att jag själv har varit ansvarig för webbplatser och vet hur svårt det är att hålla entusiasmen uppe när man enbart får lyssna på kritik i 90 minuter.

Flera perspektiv ger en bra helhetsbild

Section titled Flera perspektiv ger en bra helhetsbild

Tillsammans med dig väljer vi ut ur vilka olika perspektiv vi ska granska webbplatsen. Det kan till exempel handla om:

  • UX - Hur användarvänlig är webben utifrån de effekt- och användningsmål ni satt upp?
  • Design - Hur ser webben ut rent visuellt och formmässigt, och hur väl återspeglar det ert varumärke och era grafiska riktlinjer?
  • Tillgänglighet - Hur väl fungerar webben ur ett tillgänglighetsperspektiv?
  • SEO - Hur bra förutsättningar har webben att ranka högt på sökmotorer?
  • Hastighet - Hur snabbt laddar webben?

Så här går expertgranskningen till

Section titled Så här går expertgranskningen till

Steg 1: Uppstartsmöte och förberedelser

Vi börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom och förtydligar syftet med granskningen. Ett vanligt syfte är att skapa en backlog med aktiviteter och ta fram ett underlag som kan hjälpa dig att prioritera vad ni ska satsa er tid och era pengar på.

Om det är något särskilt område på webbplatsen som ni av någon anledning inte är nöjda med, kan det vara bra att berätta det på förhand. Men det händer också att kunder väljer att inte ge oss någon bakgrundsinformation alls för att verkligen få ett utifrånperspektiv

Om det är en stor webb, brukar vi även titta på besöksstatistik för att se till att vi inte missar någon del som är väldigt välanvänd, men som kanske inte är så uppenbar för oss som kommer utifrån.

Steg 2: Genomgång av sajten

Det här steget ser lite olika ut beroende på vad syftet är och vilka perspektiv vi har valt att granska webbplatsen ur.

När vi granskar användbarhet utgår vi mer eller mindre strukturerat från ett ramverk av användbarhetsexperten Jakob Nielsen med 10 grundläggande heuristiska principer som designers bör följa för att skapa god användbarhet av en digital tjänst. Det handlar till exempel om att bekräfta användarens val med feedback, att konsekvent använda samma ord för samma sak på sajten, och att göra det enkelt för användaren att ändra ett val.

Att se över det visuella uttrycket på webbplatsen innebär även det en manuell granskning med utgångspunkt i ert varumärke och era grafiska riktlinjer.

När det gäller tillgänglighet tittar vi på hur väl webbplatsen lever upp till tillgänglighetskraven enligt den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) samt andra förekommande lagkrav.

När vi granskar sökmotoroptimering och hastighet använder vi olika verktyg som utvärderar webbplatsens förmåga. I vår verktygslåda finns bland annat Google Pagespeed, Screaming Frog SEO Spider och Ahrefs, och vi är förstås duktiga på testerna du kan ha sett hos Webperf.

Steg tre: Sammanställning och presentation

I sista steget ses vi för en slutpresentation av resultatet av expertgranskningen med mycket bilder och exempel. Du får också med dig en prioriterad åtgärdslista.

Så har vi hjälp andra kunder med expertgranskning

Section titled Så har vi hjälp andra kunder med expertgranskning

Fackförbundet ST

För Fackförbundet ST gjorde vi en expertgranskning som ett komplement till de användningstester vi redan genomfört. Förutom att titta på användbarheten granskade vi även den visuella designen på webbplatsen. Hur konsekvent den var, hur tydlig den var, hur effektivt de använder sig av de grafiska riktlinjer som finns för att stärka varumärket och skapa rätt uttryck på webben med färger, bildmanér, typsnitt osv.

I slutpresentationen hade vi inte enbart med feedback på hur webbplatsen såg ut nu, utan även visuella rekommendationer med skisser och idéer på hur de skulle kunna förbättra designen. Det var väldigt uppskattat och hjälpte ST att hitta tydliga saker att arbeta vidare med - något de håller på med nu.

Södertörns högskola

För Södertörns högskola gjorde vi en expertgranskning av deras intranät som ett komplement till användningstester. Användningstesterna visade att majoriteten användare inte använde menyn utan enbart sökfunktionen för att hitta saker på intranätet.

Både expertgranskningen - som gjordes först för att få så mycket utifrånperspektiv som möjligt - och användningstesterna visade att om sökfunktionen vidareutvecklades, skulle användarna uppfatta det som att intranätets kvalitet lyfts. I expertgranskningen kunde vi identifiera flera olika möjligheter till förbättring, bland annat gick det tidigare inte att se i sökfunktionen vilket datum en nyhet var publicerad, vilket gjorde det svårt att utvärdera sökresultatet. Det är nu åtgärdat!

Skulle du också vilja få en expertgranskning av din webbplats eller digitala tjänst? Hör av dig till mig på jeanin.day@whitespace.se så berättar jag mer!

Jeanin Day UX Director