Alla blogginlägg

Hur kan jag använda tree testing för att förbättra innehållsstrukturen?

Med tree testing kan upptäcker man problem i webbplatsens innehållsstruktur. UX-designern Linn Nilsson förklarar hur hon använder metoden för att avgöra om användarna hittar vad de letar efter.

I det här inlägget berättar jag om hur jag kan använda användbarhetstester i designprocessen. Det handlar om att observera och bedöma mötet mellan en användare och ett gränssnitt.

Tree testing är en annan användbar metod för mig. Men med detta testar jag endast innehållsstrukturen. Alltså själva trädet med innehåll som användaren klickar och navigerar sig fram i. Tree testing hjälper mig besvara frågan: Hittar användarna vad de letar efter? Och om inte, var i strukturen går de vilse?

Den här typen av tester utförs avskalat utan några designelement. Testpersonerna får endast en struktur med sidrubriker framför sig och genomför sedan testet omodererat på egen hand.

För tree testing använder jag någon av de kraftfulla tjänster som finns för detta. Du kan titta på exempelvis Treejack för att få en överblick över hur dessa verktyg kan samla in och analysera testresultat.

Testa sidträdet!

Section titled Testa sidträdet!

Jag börjar med att mata in innehållsstruktur som jag vill testa i Treejack och upprättar därpå ett antal uppgifter eller scenarion som testpersonerna ska utföra. Det kan handla om hitta en viss information som finns på på en specifik plats i strukturen. En länk skickas sedan ut till testpersonerna som genomför testet i sin webbläsare. Testpersonerna klickar sig fram i strukturen och markerar på vilken sida de tror att den specifika informationen finns.

Testverktyget samlar in alla data och presenterar sedan för mig ett överskådligt resultat som kan visa:

  • Hur många som klickade rätt
  • Hur många som å andra sidan hamnade fel
  • Hur lång tid det tog
  • Var de klickade innan de hamnade rätt
  • Vilka sidor som upplevs som snarlika

Bland annat.

Som du förstår är den här informationen till stor hjälp för mig.

👆 Bilden ovan visar hur ett testresultat från Treejack kan presenteras. Den gröna linjen och de gröna fälten i cirkeldiagrammen visar testpersoner som har gått rätt väg och hamnat på rätt målsida. De grå linjerna visar testpersoner som gått fel väg och antingen vänt tillbaka eller felaktigt gissat att de hamnat på rätt målsida. De tre gula cirklarna visar de sidor som testpersoner har gissat är rätt målsida, men det är bara den gula cirkeln i den gröna linjen som är den korrekta målsidan.

Av detta resultat skulle man kunna dra slutsatsen att de tre sidorna som är markerade med gult är för lika varandra i sidrubriken.

Och sen då?

Section titled Och sen då?

Tree testing är en bra metod för att avgöra om en innehållsstruktur möter användarnas förväntningar. Testerna är enkla att sätta upp och tar lite av min tid i anspråk. Dessutom går de att genomföra i ett tidigt skede, innan det ens finns några designskisser.

Nu tänker du kanske: men riktiga användare navigerar ju inte i en helt naken struktur? Nej, så är det såklart inte. Innehållsstrukturen måste ju implementeras i ett gränssnitt med menyer, länkar, knappar, brödsmulor, och andra navigeringselement. Det råder alltid ett glapp mellan struktur och design, men genom design har jag ju också möjlighet att lyfta fram viktiga vägval och på olika sätt underlätta för användarna.

I slutändan är det väl så att ett test alltid bara är ett test. Och med en kvantitativ metod som tree testing får jag aldrig med hela sammanhanget bakom ett visst användarbeteende. Ska jag kunna nå riktigt tillförlitliga slutsatser behöver jag kombinera insikter från olika sorters tester, med både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Webbplatsens hittbarhet

Section titled Webbplatsens hittbarhet

Hur ser förresten innehållsstrukturen ut på din webbplats? Det problem jag ofta ser är att nya sidor och sektioner har lagts till efter hand, ibland förvillande lika varandra, inte sällan lite huller om buller. Redaktören kanske har lite på känn att webbplatsens findability, hittbarheten på ren svenska, med tiden har försämrats.

Tree testing är kanske den enklaste och mest effektiva metoden för att snabbt ge dig kvantitativ data på om användarna hittar – eller inte hittar – på din webbplats.