Alla blogginlägg

Hur kan jag använda tree testing för att förbättra innehålls­strukturen?

Med tree testing upptäcker du problem i webbplatsens innehållsstruktur. UX-designern Linn Nilsson förklarar hur hon använder metoden för att avgöra om användarna hittar vad de letar efter.

Som UX-designer stöter jag ofta på kunder som har problem med att användarna inte verkar hitta rätt på webbplatsen. Nya sidor och sektioner lagts till på webbplatsen efter hand, ibland förvillande lika varandra, och inte sällan lite huller om buller. Här någonstans börjar redaktören ha lite på känn att webbplatsens findability, hittbarheten på ren svenska, med tiden har försämrats.

Tree testing är en effektiv metod för att avgöra om innehållsstrukturen på en webbplats möter användarnas förväntningar. Dessa tester hjälper mig besvara frågan: Hittar användarna vad de letar efter? Och om inte, var i strukturen går de vilse?

Den här typen av tester utförs avskalat utan några designelement. Testpersonerna får endast en struktur med sidrubriker framför sig och genomför sedan testet omodererat på egen hand.

För tree testing använder jag någon av de kraftfulla tjänster som finns för detta. Du kan titta på exempelvis Treejack för att få en överblick över hur dessa verktyg kan samla in och analysera testresultat.

Testa sidträdet

Section titled Testa sidträdet

Jag börjar med att mata in innehållsstruktur som jag vill testa i Treejack och upprättar därpå ett antal uppgifter eller scenarion som testpersonerna ska utföra. Det kan handla om hitta en viss information som finns på på en specifik plats i strukturen. En länk skickas sedan ut till testpersonerna som genomför testet i sin webbläsare. Testpersonerna klickar sig fram i strukturen och markerar på vilken sida de tror att den specifika informationen finns.

Testverktyget samlar in alla data och presenterar sedan för mig ett överskådligt resultat som kan visa:

  • Hur många som klickade rätt
  • Hur många som å andra sidan hamnade fel
  • Hur lång tid det tog
  • Var de klickade innan de hamnade rätt
  • Vilka sidor som upplevs som snarlika

Bland annat.

Som du förstår är den här informationen till stor hjälp för mig.

Tree testing

👆 Bilden ovan visar hur ett testresultat från Treejack kan presenteras. Den gröna linjen och de gröna fälten i cirkeldiagrammen visar testpersoner som har gått rätt väg och hamnat på rätt målsida. De grå linjerna visar testpersoner som gått fel väg och antingen vänt tillbaka eller felaktigt gissat att de hamnat på rätt målsida. De tre gula cirklarna visar de sidor som testpersoner har gissat är rätt målsida, men det är bara den gula cirkeln i den gröna linjen som är den korrekta målsidan.

Av detta resultat skulle man kunna dra slutsatsen att de tre sidorna som är markerade med gult är för lika varandra i sidrubriken.

Och sen då?

Section titled Och sen då?

Tree testing är en bra metod för att avgöra om en innehållsstruktur möter användarnas förväntningar. Testerna är enkla att sätta upp och tar lite av min tid i anspråk. Dessutom går de att genomföra i ett tidigt skede, innan det ens finns några designskisser.

Däremot kan tree testing ju aldrig fånga hela sammanhanget bakom ett visst användarbeteende. Ska jag kunna nå riktigt tillförlitliga slutsatser behöver jag kombinera insikter från olika sorters tester, med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Detta har jag och min kollega Niklas Ternstedt skrivit om i det här inlägget.

Kom igång med att testa

Section titled Kom igång med att testa

Hur ser förresten innehållsstrukturen ut på din webbplats? Tree testing är kanske den enklaste och mest effektiva metoden för att snabbt ge dig kvantitativ data på om användarna hittar – eller inte hittar – på din webbplats.

På Whitespace jobbar vi med tree testing och andra kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka och förbättra webbplatsers användbarhet. Både på befintliga webbplatser och i projekt under utveckling. Vi hjälper gärna dig att komma igång och snabbt få in tillförlitliga resultat.

Intresserad av hur tree testing kan hjälpa er att förstå era användare?

Hör av dig till mig, David Blomberg, om du vill snacka UX och hur vi kan använda tree testing för att förbättra användbarheten på er webbplats.

Kontakta mig på 070 - 481 60 72, david.blomberg@whitespace.se, eller boka ett videomöte direkt i min kalender.

David Blomberg