Alla blogginlägg

Går det att göra formulär roligare och bättre?

Inom UX brukar vi prata om att besökaren på en webbplats har en uppgift att lösa. En bra användarupplevelse innebär att människor kan lösa uppgiften enkelt och utan friktion.

Många webbplatser har formulär. Det kan handla om att du ska registrera namn, telefonnummer och vilken stad du kommer ifrån. Kanske för att prenumerera på ett nyhetsbrev, anmäla dig till ett webbinarie eller för att se vilka utbildningar som erbjuds nära dig.

Problemet med formulär är att det lätt uppstår friktion. Är det många frågor? Är det svårt att förstå exakt vad som efterfrågas? Om du tröttnar och helt enkelt lämnar formuläret är du inte ensam. En undersökning från Manifest visar att 8 av 10 människor någon gång har lämnat ett formulär efter att de har börjat fylla i det.

Gör formuläret mer mänskligt

Section titled Gör formuläret mer mänskligt

Konversationsbaserade formulär är något som har börjat användas flitigt på senare tid. Det här är en korsning mellan ett formulär och en chattbott.

Istället för att du uppmanas ge ifrån dig information får du svara på frågor. En i taget istället för allt samtidigt. Mer som en konversation med en annan människa helt enkelt.

☝️ Exempel på konversationsbaserat formulär

Det finns några olika typer av konversationsbaserade formulär:

  • Korta fritextfrågor. Frågor som användaren kan svara på enkelt och kort i fritext.
  • Svara genom val. Då svaren är få (ja, nej, bra, dåligt) kan man erbjuda användaren val istället för att att svara i fritext. Den här typen av frågor går naturligtvis väldigt snabbt att svara på, men begränsar samtidigt användarens möjligheter att uttrycka sig.
  • Svara genom att markera från ett urval av bilder. I vissa situationer är bilder lätt för användaren att ta ställning till snabbt och effektivt (“Vilken färg tycker du om mest?”). Användaren behöver då inte formulera ett svar i text.

Vad är fördelarna?

Section titled Vad är fördelarna?

Det finns flera fördelar med konversationsbaserade formulär.

Konversationer är ett naturligt sätt för oss att lämna ifrån oss information. Inom UX handlar mycket om att ge människor rätt information vid rätt tidpunkt. Genom att låta svara på en fråga åt gången känns åtagandet hos användaren dessutom mindre. Du förmedlar en känsla av att du flyter genom processen snarare än att det är en energikrävande uppgift som måste lösas. Då kanske det inte är så konstigt att uppdelade formulär, som presenterar en fråga åt gången, kan ge upp till tre gånger högre konvertering jämfört med klassiska formulär.

Det är enklare att göra formuläret smartare. Svaret användaren ger på en fråga kan styra vad nästa fråga blir.

Analysen av var (och varför) användare lämnar formuläret blir mindre komplicerad. Helt enkelt för att du snabbt ser vid vilken fråga människor lämnar. Kanske är det en fråga som behöver formuleras om? Delas upp? Eller helt enkelt inte ställas?

Nackdelar

Section titled Nackdelar

Finns det några nackdelar med att bygga upp formulär på det här sättet? Det kokar ner till två saker:

  • Hur kan du visa antalet frågor som återstår?
  • Hur ger du överblick för den som vill se sitt svar på frågorna och kunna gå tillbaka och ändra?

Hur vet du då när man ska använda det? Mitt tips är att testa! Du kan börja med ett av era befintliga formulär.

Så kommer du igång

Section titled Så kommer du igång

Du kan testa på egen hand med molntjänster som Typeform eller Landbot. Eller kontakta oss för lite hjälp på vägen. ?