Alla blogginlägg

Treenigheten för en optimal webbplats: webbanalys, UX- och visuell design

En snygg webbplats kan locka till sig besökare, men vi vill ju också att de ska göra vissa saker när de väl landat. Oavsett om det gäller att köpa en produkt eller att ta del av information är det viktigt att vi håller koll på hur användarna upplever vår webbplats och att vi anpassar designen därefter. Läs vidare så får du mina bästa tips för hur du skapar ett arbetssätt som ger resultat!

Som UX-designer hos Whitespace arbetar jag med flöden, informationsarkitektur och användarbehov, men även med att skapa visuellt tilltalande webbplatser. Helheten av alla dessa saker är det som skapar användarupplevelsen. I den här texten kommer vi dyka ner i dessa tre begrepp:

  • Webbanalys

    Att samla in, analysera och tolka data om besökares beteende på en webbplats för att få insikter som kan användas för att optimera prestanda, förbättra användarupplevelsen och uppnå affärsmål.

  • UX-design

    Användarupplevelsedesign på svenska. Att skapa flöden som är anpassade för användarnas behov, beteenden och mål.

  • Visuell design

    Att skapa estetiskt tilltalande och funktionella användargränssnitt genom användning av färger, typografi, layout och grafiska element för att kommunicera varumärkesidentitet och förbättra användarupplevelsen.

Hur optimerar du designen på en webbplats?

Section titled Hur optimerar du designen på en webbplats?

Det är här webbanalys kommer in, eftersom den ger objektiva insikter i användarbeteenden och prestanda på en webbplats. När vi pratar om webbanalys menar vi att vi samlar in och analyserar information om hur användare beter sig på en webbplats. Det inkluderar saker som hur många besökare som kommer till sidan, vilka sidor de besöker, var de klickar och hur ofta de konverterar – alltså genomför önskade handlingar som att köpa en produkt eller fylla i ett formulär.

Genom att titta på dessa data kan designers få värdefulla insikter. Till exempel kan de upptäcka vilka delar av webbplatsen som är mest populära eller var användare fastnar och lämnar sidan. Med den informationen kan de sedan fatta väl avvägda beslut om hur de kan förbättra designen för att göra det lättare och mer lockande för användare att navigera på webbplatsen och uppnå dess syfte.

När man kombinerar kvantitativ webbanalys med kvalitativa användarinsikter som till slut översätts i visuell design, kan man skapa webbplatser som inte bara ser bra ut utan också fungerar effektivt och engagerar besökarna på bästa sätt.

Guide för att kontinuerligt optimera designen på din webbplats

Section titled Guide för att kontinuerligt optimera designen på din webbplats

Eftersom människors beteende och preferenser förändras över tid bör du alltid vara på någon punkt i den här listan. Optimering är ett ständigt pågående arbete. Gör du det i ordningen nedan kommer du arbeta effektivt och snabbt uppnå resultat.

Circular process

1. Webbanalys för insikter

Förstå dina besökares beteenden och prestanda på webbplatsen genom att använda webbanalysverktyg som till exempel Matomo. Genom att analysera data som besöksstatistik, sidvisningar och konverteringar kan du få värdefulla insikter om hur dina besökare interagerar med din webbplats.

➔ Ett enkelt exempel: En undersida på vår webbplats har väldigt få besökare. Det är vad datan talar om för oss, men vi vet fortfarande inte varför sidan har ett lågt antal besökare.

2. Formulera en hypotes

Använd den insamlade datan för att formulera en hypotes om varför användarna agerar som de gör. Det kan handla om alltifrån att optimera navigeringen till att förbättra användarupplevelsen på en specifik sida, eller som i vårt exempel: förstå varför användaren inte besöker en specifik sida.

➔ En hypotes för detta exempel kan vara: “Användarna förstår inte syftet med sidan.”

3. Användartester/intervjuer för att förstå varför

Bekräfta eller avfärda din hypotes genom användartester eller intervjuer. När du observerar och intervjuar dina användare kan du få djupare insikter i deras behov och preferenser.

➔ I vårt exempel kan vi konstatera att informationen på sidan är tydlig och relevant för användarna, men att vägen dit är otydlig - vilket gör att få användare faktiskt hittar sidan.

4. Ny design

Utforma ny design för din webbplats baserad på insikter från både webbanalys och användartester. Se till att designen är användarcentrerad och optimerad för att möta dina besökares behov. Användartesta gärna din nya design på prototypstadie innan den implementeras för att verifiera dina insikter.

➔ En lösning för vårt exempel kan vara att på ett logiskt sätt länka till sidan från relevanta platser på vår sajt så att användare lättare hittar dit.

5. Målsättning och mätpunkter

Det är viktigt att definiera tydliga mätpunkter med en designförändring för att kunna vara säker på att en förbättring faktiskt skett. Det kan exempelvis gälla ökad konvertering eller minskad avvisningsfrekvens. Det är också viktigt att sätta datum för när dessa mål ska ha uppnåtts.

➔ En mätpunkt för vårt exempel skulle kunna formuleras: “Öka antalet besökare med 25 % på sidan från [datum] till [datum].” Tänk på att formulera realistiska mål och att ett mål alltid ska vara mätbart och tidsbegränsat.

6. Uppföljande webbanalys

När du nått datumet du satt upp i din målsättning är det dags att göra en ny webbanalys. Utvärdera effekten av den nya designen och verifiera om målen har uppnåtts. Anpassa sedan din strategi baserat på de nya insikterna och fortsätt att optimera din webbplats för att maximera dess effektivitet och användarupplevelse.

➔ I vårt exempel ser vi att antalet besökare ökat med 30 %, så målet är uppnått. Däremot ser vi en låg konvertering av besökare som anmäler sig till vårt nyhetsbrev på samma sida. Vi går tillbaka till punkt 1 för att lösa det problemet i en ny process.

Att göra din webbplats framgångsrik är en ständig process. Genom att regelbundet analysera data och prata med dina användare kan du skapa en webbplats som inte bara ser snygg ut utan också är enkel att använda och hjälper din verksamhet att nå sina mål.