Alla blogginlägg

Tillgänglighetsdirektivet börjar gälla i juni 2025 – är ni redo?

I juni 2025 träder EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft i Sverige och med det behöver många privata företag anpassa sina webbplatser och digitala tjänster för att uppfylla nya tillgänglighetskrav. Det är hög tid att se över hur redo ni är och börja förbereda de anpassningar ni behöver göra.

Vad är det nya tillgänglighetsdirektivet?

Section titled Vad är det nya tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet finns för att se till att alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar, har lika stor möjlighet att använda produkter och tjänster. Det betyder att vi ska göra vårt bästa för att skapa en digital miljö där alla kan använda och ha nytta av allt, oavsett förmåga. Direktivet omfattar en rad olika produkter och digitala tjänster som måste uppfylla särskilda tillgänglighetskrav för att få säljas efter juni 2025.

Följande sex kategorier av digitala tjänster för konsumenter omfattas:

 1. Elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. uppkoppling & abonnemang, telefonsamtal, e-post, sms, chatt och videosamtalstjänster
 2. Medietjänster, t.ex. play-tjänster och programguider i TV-boxar
 3. Vissa tjänster för persontransporter, t.ex. webbplatser, appar och e-biljetter
 4. Banktjänster, t.ex. internetbank, informationsmaterial och kö-lapp-system på bankkontor
 5. E-böcker
 6. E-handelstjänster

Följande sju kategorier av produkter (samt webbplatser och appar med tillhörande dokumentation, utbildning och kundtjänst) omfattas:

 1. Datorer, t.ex. persondatorer, smarttelefoner och surfplattor (inklusive operativsystemet)
 2. Betalningsterminaler, t.ex. kortläsare
 3. Automater för tjänsterna ovan, t.ex. kontantautomater och automater för biljettförsäljning och incheckning
 4. Interaktiva informationsterminaler för tjänsterna ovan, t.ex. för presentation av tågtider, och biljettavläsare
 5. Hemma-router, modem och smartphones
 6. Digitalboxar och smart-tv
 7. Läsplattor

Företag med färre än tio anställda är undantagna från kraven för tjänster, men det kan ändå vara smart att se över tillgängligheten för att inte hamna på efterkälken. Hela marknaden kommer att höja sin standard tack vare den nya lagen, och även små företag kan dra nytta av att anpassa sig för att bli mer konkurrenskraftiga och nå fler kunder.

Därför borde ditt företag börja nu

Section titled Därför borde ditt företag börja nu

Se inte den nya lagen som något jobbigt, utan som en chans att få fler kunder, bidra till ett mer inkluderande samhälle och lära dig något nytt. Att börja tidigt med tillgänglighetsåtgärder kan ge ditt företag många fördelar!

 • Nå fler potentiella kunder
  Genom att göra era produkter och tjänster tillgängliga för alla, når ni fler personer i era målgrupper.
 • Förbättrad användarupplevelse
  Tillgänglighet gör användarupplevelsen bättre för alla, vilket leder till nöjdare och mer lojala kunder.
 • SEO-fördelar
  Många tillgänglighetsåtgärder förbättrar också webbplatsens sökmotoroptimering, vilket ökar er synlighet online.
 • Socialt ansvarstagande
  Tillgänglighetsanpassade tjänster främjar mångfald, bidrar till ett mer inkluderande samhälle och bevisar att ni tar ert sociala ansvar på allvar.
 • Efterlevnad av lagkrav
  Börjar ni nu kan ni undvika böter och andra rättsliga påföljder när lagen väl börjar gälla.

Steg för att börja optimera tillgängligheten

Section titled Steg för att börja optimera tillgängligheten
 1. Gör en tillgänglighetsgranskning: Börja med att göra en grundlig analys av era nuvarande digitala tjänster och produkter. Genom att få en tydlig bild av nuläget kan ni prioritera de mest kritiska områdena för förbättring.
 2. Utbilda medarbetare som arbetar med er digitala tjänst: Säkerställ att teamet har den nödvändiga kunskapen för att implementera de tillgänglighetsstandarder som beskrivs i WCAG-riktlinjerna, oavsett om de arbetar med utveckling, design eller innehåll.
 3. Implementera WCAG-riktlinjerna: Följ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att säkerställa att dina digitala lösningar är tillgängliga för alla.

Om ni vill ha stöd i det här arbetet hjälper jag eller mina kollegor gärna till!

Sammanfattningsvis

Section titled Sammanfattningsvis

Börja tillgänglighetsanpassa era digitala produkter och tjänster nu, så är ni redo när de nya lagkraven träder i kraft 2025. Det handlar inte enbart om att följa lagen, utan också om att förbättra kundupplevelsen, nå fler människor och visa socialt ansvar. Mer detaljerad information om tillgänglighetsdirektivet hittar du på digin.nu och i den officiella dokumentationen från Sveriges riksdag.

Behöver ni hjälp att uppfylla tillgänglighetskraven?

Om ni saknar rätt kompetens internt, kan det vara smart att anlita experter inom tillgänglighet för att säkerställa att processen blir så smidig som möjligt. Vi på Whitespace har lång erfarenhet av att jobba med tillgänglighet och hjälper gärna till!

Boka ett kostnadsfritt möte med mig, David Blomberg, om du vill veta mer. Kontakta mig på david.blomberg@whitespace.se eller 070 - 481 60 72.

David Blomberg