Alla blogginlägg

Checklista: 7 krav på din nya molntjänst

Det finns en mängd molntjänster som löser en avgränsad uppgift väldigt väl. Whitespaces UX-designer Linn Nilsson ger sju tips som hjälper dig att ställa rätt krav.


Gemensamt för den här typen av tjänster är att de är helt egna system, byggda med sin egen logik och ofta ett eget gränssnitt, som på ett eller annat sätt ska lägga till funktionalitet på din webbplats. De går snabbt att köpa och snabbt att komma igång med – men är, trots allt de lovar, inte helt okomplicerade. Här förklarar jag varför.

Integrationen är ofta den svaga länken

Section titled

Nästan alla webbplatser har en eller flera externa system integrerade. Ibland är det helt sömlöst för användaren som då inte skiljer det ena från det andra. Men alltför ofta ser man abrupta stilbrott, buggiga iframe-lösningar, och föråldrade eller obefintliga API:er. Vi har mött tjänster som har lämnat oss handfallna, och den enda lösningen har varit att helt enkelt länka till tjänstens egna webbgränssnitt. Men vem vill dribbla bort människor från sin egen webbplats?

Här är sju områden som är bra att kolla upp innan du köper in en ny molntjänst.

#1 Integration och API

Section titled

Hur väl går det att integrera tjänsten med din egen webbplats? Jag tar två exempel:

  1. Om du vill skaffa en molntjänst för rekrytering så är det bra med ett API som gör det enkelt att hämta och visa upp lediga tjänster direkt på din webbplats, så att besökare slussas vidare till tjänsten först när ansökan ska skickas in.
  2. För en mer avancerad molntjänst, t.ex. en portal för kundservice, kanske det inte är praktiskt genomförbart att integrera tjänsten, om det ens går. Bättre då att anpassa lösningen hos tjänsten istället för att bygga in hela tjänsten i din webbplats. Men vad har du för anpassningsmöjligheter där? Kan du lägga in sidhuvud och sidfot? Kan du justera CSS och sidmallar för återspegla ditt eget gränssnitt?

#2 Prestanda

Section titled

Tyvärr är det många tjänster som fortfarande tyngs ned av gammal kod och dåligt optimerade resurser. Ibland rör det sig om etablerade tjänster som lever på gamla meriter för att de kanske erbjuder svenskspråkig support. Om du ska använda tjänstens användargränssnitt så är mitt tips att testa det via Googles testverktyg PageSpeed Insights. Om du istället ska integrera mot ett API, be din webbyrå undersöka prestandan.

#3 Säkerhet

Section titled

Hur hanterar tjänsten eventuella personuppgifter och den data som lagras? Är det förenligt med GDPR? Och är datan säker? Såvida du inte är säkerhetsexpert är det ytterst svårt att veta. Däremot kan du ställa dig frågan: pratar de om säkerhet? Om inte, fråga dem då om det.

#4 Användbarhet

Section titled

Testa tjänsten mot dig själv och andra. Är den enkel att förstå? Beter den sig som användaren förväntar sig? Och hur lång tid tar det att utföra en aktivitet eller uppgift? Försök också bilda dig en uppfattning om huruvida tjänsten faktiskt utvecklas kontinuerligt eller om den står still.

#5 Responsivitet och webbläsarstöd

Section titled

Självklart bör tjänsten också stödja de webbläsare och enheter som din webbsida gör. Att tjänsten är responsiv och fungerar på mobil är väl ett minimikrav, men hur ser det ut med exempelvis Internet Explorer 11? En sju år gammal webbläsare som fortfarande körs på alltför många datorer.

#6 Livskraft

Section titled

Hur många andra organisationer använder tjänsten? Vad omsätter företaget som utvecklar tjänsten? Hur ser utvecklingsplanen ut? Det här är exempel på frågor som kan hjälpa dig att avgöra hur livskraftig tjänsten är.

#7 Tillgänglighet

Section titled #7 Tillgänglighet

Jobbar du på en kommun, myndighet eller någon annan organisation som omfattas av Webbdirektivet? I så fall behöver även de molntjänster som vanliga människor möter också vara tillgängliga. Alltså: ta reda på om tjänsten följer några riktlinjer för tillgänglighet och testa själv hur väl de fungerar.

Kolla med din webbyrå

Section titled

Det finns alltså lite att tänka på innan du kastar dig in i en snyggt paketerad molntjänst. Samtidigt är det ju så att det finns många väldigt bra tjänster som vi varmt kan rekommendera. Det kräver inte mycket av vår tid för att vi snabbt ska förstå hur en tjänst kan fungera – eller inte fungera – i era digitala plattformar. Vårt råd är alltså: hör gärna med din webbyrå innan du bestämmer dig.

Linn Nilsson är UX-designer på Whitespace. Hon har bland annat arbetat med Journalistförbundet, Eslövs kommun och Trivec.