Alla blogginlägg

När är det rätt att göra fel?

Att jag och Whitespace vurmar för hög kvalitet på gränssnittet mot användaren är ingen hemlighet. Men ibland är det svårt att göra rätt utan att det blir fel – 900 fel närmare bestämt.

Just nu är vi i full gång med utvecklingen av Medlingsinstitutets nya webbplats. Medlingsinstitutet är en liten myndighet med flera viktiga uppdrag. Bland annat ansvarar de för Sveriges lönestatistik. När webbplatsen är lanserad ska statistiken förhoppningsvis bli enklare att förstå även för oss som inte är statistikproffs. En vanlig fråga som Medlingsinstitutet har svar på är hur det står till med löneskillnader mellan män och kvinnor.

Ny teknik som ger fel

Section titled Ny teknik som ger fel

CSS är den teknik jag använder för att styra designen på Medlingsinstitutets nya webbplats.. Det finns en standard som beskriver hur jag ska använda CSS på rätt sätt. Att hålla sig till standarden minimerar risken att webbplatsen inte återges på rätt sätt i olika webbläsare.

Att etablera en ny standard tar tid – lång tid. Det betyder att det nu finns metoder för att jobba med CSS – eller CSS-variabler för att vara mer konkret – som funkar i moderna webbläsare, men som fortfarande bryter mot den gällande standarden.

Om jag använder CSS-variabler så kommer webbplatsen att ladda snabbare och förbruka mindre datatrafik för alla mobila besökare. Å andra sidan får jag 900 valideringsfel när jag testar webbplatsen i en CSS-validator. Det är inte så konstigt, med tanke på att jag använder en teknik som bryter mot nuvarande standard.

W3C

CSS-validatorn hittar 909 fel

Varför är det här ett problem? Då och då används valideringsfel som en mätpunkt för att avgöra hur bra en webbplats är. Det kan ju verka rimligt, eftersom en dåligt byggd webbplats faktiskt ofta har valideringsfel. Det är också lätt att avgöra om en webbplats har valideringsfel eller inte. Däremot är det som sagt inte säkert att många valideringsfel innebär att en webbplats är felbyggd.

Lösningen på problemet

Section titled

Vår rekommendation är att prioritera en bra upplevelse för besökaren, och leva med de 900 felen i väntan på en ny standard.

Mitt tips om du testar en webbplats i ett valideringsverktyg är att ha förståelse för vad det är för fel och vad de felen innebär.

Linn Nilsson är UX-designer på Whitespace. Linn brinner för användbara och tillgängliga gränssnitt.