Alla blogginlägg

Vad är Proptech?

Proptech handlar digitalisering av fastigheter och processer kopplade till fastighets­utveckling och förvaltning.

Proptech står för Property Technologies. Det handlar kort och gott om digitalisering av fastigheter och processer kopplade till fastighets­utveckling och förvaltning.


Minska kostnader

Section titled Minska kostnader

Digital teknik kan användas för att minska kostnader för förvaltning av fastigheter. Här är tre exempel:

  1. Digitala avtal som förnyas per automatik.
  2. Automatisk hantering av tillval för bostads­hyresgäster.
  3. Användning av sensorer i hissar, ventilation och andra system i fastigheten så att fastigheten per automatik kan anropa fastighetsskötare när det finns ett behov.

Inför projektering, nybyggnation och större renoveringar finns stora möjligheter att effektivisera processer som idag till stor del är både manuella och analoga. Hit hör till exempel digitala ritningar och automatiserad resurs- och leveransplanering.

Öka kundnytta och intäkter

Section titled Öka kundnytta och intäkter

Digitalisering och Proptech öppnar upp för tjänster som skapar värde för hyresgäster, och ökar deras betalningsvilja. Här är några exempel:

  • Coworking och flexibla uthyrningsmodeller som leder till bättre nyttjandegrad och högre intäkt.
  • Digitala lås och entréer utan fysiska nycklar. Det är enkelt för användaren och en möjlighet att erbjuda ett brett utbud av servicetjänster, till exempel hemleverans av mat direkt in i kylskåpet.
  • Bokning av mötesrum och gemensamma resurser.

Växande utbud av tjänster

Section titled Växande utbud av tjänster

Proptech-vågen är i full gång, och med det kommer ett växande utbud av digitala tjänster. Hit räknar jag tjänster som är utvecklade specifikt för fastighetsbranschen, som till exempel Mestro (energiuppföljning), Work Around (andrahandsuthyrning av kontor à la Airbnb) och Datscha (information och analys för kommersiella fastigheter). Sedan finns en mängd tjänster inom bland annat digitala avtal, kommunikation och dokumenthantering som framgångsrikt används även i fastighets­branschen.

Whitespace och Proptech

Section titled Whitespace och Proptech

Whitespace är en oberoende digital produktbyrå. Vi är specialister inom User Experience – att skapa en friktionsfri digital upplevelse för människor som ökar deras produktivitet, lojalitet och välmående. Vi hjälper företag att etablera en strategi för digitalisering, kvalitetssäkrar val av tjänster och bistår vid implementering.

Idag samarbetar vi bland annat med Saint-Gobain, Sweden Green Building Council, Titania och flera kommunala bostadsbolag.

Vill du veta mer om Proptech och hur ni kan digitalisera er verksamhet?

Hör av dig till David Blomberg070 - 481 60 72, david.blomberg@whitespace.se.

David Blomberg