Med Skanevux.se är det enkelt att hitta och jämföra yrkesutbildningar i hela Skåne

Skanevux.se började som ett pilotprojekt som Whitespace utvecklade för nordvästra Skåne. Resultatet blev att alla Skånes kommuner hoppade på tåget. För detta tog Whitespace fram en ny plattform som hjälper besökarna att hitta yrkesutbildningar för vuxna i hela regionen.

Skånevux mobilt läge

Sök och filtrering för 33 kommuner

Eftersom skanevux.se innefattar hela Skåne behövde webbplatsen kunna lotsa besökarna till “sitt” hörn av Skåne, men även ge möjligheten till att närsomhelst byta hörn. Dessutom blev bra sök- och filtreringsfunktioner ännu viktigare med en mycket större mängd utbildningar att välja mellan. Användarna ska enkelt kunna söka och hitta relevanta utbildningar som presenteras för dem i ett tydligt och konsekvent manér. Whitespace fick i uppdrag att ta fram koncept, design och teknisk plattform för den nya webbplatsen. Projektet finansierades av Region Skåne.

Skånevux collage

Ny plattform med Headless Municipio

I samband med att skanevux.se utökades till ett regionalt samarbete bestämde sig projektgruppen för att ta fram en helt ny plattform för webbplatsen. Valet föll då på att använda sig av Headless Municipio. Med denna teknik separeras innehållslagret från själva webbplatsen, som är en snabbladdad webbapp som hämtar innehållet via API:er. Framför allt lockade fördelarna med hög säkerhet och blixtsnabba sidladdningar. Headless Municipio ger dessutom hög tillgänglighet enligt WCAG 2.1 på AA-nivå.

När Skånevux skulle gå från 11 till 33 kommuner valde vi headless för hög säkerhet, snabbare sidladdning och möjligheten att ta del av nya funktioner. Webbplatsen blev en tydlig plattform med fokus på blivande elever. Responsen vi har fått är att det nu är mycket enklare att hitta och jämföra yrkesutbildningar.

Monika Torkar, Utbildningsförvaltningen, Landskrona stad
Skånevux desktop

Design baserad på fyra hörn

Arbetet med webbplatsen påbörjades sommaren 2021. Särskild omsorg lades på att få sök och filtrering att fungera lika bra på mobila enheter. Whitespace tog också fram en avskalad, generisk grafisk profil för skanevux.se medan de fyra hörnen fick varsitt färgtema. Detta för att göra det tydligt för användarna vilket hörn de är inne på. Nya skanevux.se lanserades i mars 2022.

Vill du veta mer om möjligheterna med Headless Municipio?

Läs om fördelarna med Headless Municipio eller hör av dig till David Blomberg på 070-4816072 eller david.blomberg@whitespace.se