Alla blogginlägg

Så blir du en bättre beställare av design och digitala tjänster

Bakom varje lyckat projekt står inte bara ett duktigt team utan även en vass beställare. Trots det är det många beställare som lägger hela ansvaret på leverantören och sen upplever att allt är dennes fel när det går snett. Här lyfter Whitespaces byråchef Jeanin Day fram några enkla råd som gör dig till en bättre beställare.

Du beställde en cykel och fick en häst 🤔.

Oavsett om du upphandlar konsulter eller leder arbete i din egen organisation är förmågan att beställa design eller digitala tjänster en viktig men samtidigt förbisedd förmåga. En person som på ett både underhållande och smart sätt skrivit om denna förmåga är Mike Monteiro i boken You’re my favorite client. Här sammanfattar jag några av bokens många råd som kommer göra dig till en bättre beställare.

När du som beställare ska välja vem du vill jobba med, välj någon som…

Section titled När du som beställare ska välja vem du vill jobba med, välj någon som…
  1. Har erfarenhet av att ha jobbat för flera kunder, inte bara en uppdragsgivare. Det ger vana av att saker och ting funkar olika i alla organisationer och ökar sannolikheten att hen har med sig bra idéer och erfarenheter som du kan ha nytta av.
  2. Stolt lyfter fram sina bidrag i tidigare kunduppdrag och inte bara är engagerad i personliga eller interna projekt. Det tyder på förmåga att sälja in sina idéer och arbetssätt och intresse för att lösa andra problem än sina egna.
  3. Kan berätta en historia om varför hen valde en viss lösning och trovärdigt och kunnigt argumentera för varför det var lämpligt att göra på ett visst sätt och inte på ett annat.

När du som beställare har dragit igång arbetet, tänk på att…

Section titled När du som beställare har dragit igång arbetet, tänk på att…
  1. Hålla tassarna borta - det här gäller särskilt om du själv också har jobbat med den typen av uppgifter som du nu är uppdragsgivare för. Ge de du anlitat förtroendet och friheten att lösa uppgiften på sitt sätt.
  2. Vara tillräckligt öppen och transparent för att de du anlitat fullt ut ska förstå vilket problem de ska lösa och vet tillräckligt mycket för att kunna utföra ett bra jobb.
  3. Ditt värde är framförallt som domänexpert - det är du som vet mest om din organisation, ert verksamhetsområde och affärsmodell. Dela med dig av det.

Ett dåligt exempel jag minns är från ett uppdrag där beställaren ville vara med i rummet när det gjordes användbarhetstester av den befintliga tjänsten. När deltagarna stötte på problem med tjänsten var beställaren snabbt framme med att förklara för deltagarna vad de borde ha gjort istället för att lyckas med den uppgift de fått. Det förtog såklart nyttan med testerna. En sådan beställare tror jag inte du vill vara.

Som beställare utvärderar du resultatet genom att…

Section titled Som beställare utvärderar du resultatet genom att…
  1. Jämföra den digitala tjänst eller design som levererats med de specifikationer du och utförarna har kommit överens om.
  2. Mäta om det har en positiv påverkan och uppnår önskad effekt. Försök att bortse från personligt tycke och smak eller internpolitiskt grundade omdömen.

Två effektiva sätt att mäta om förändringen ger önskad effekt är genom användbarhetstester och webbanalys. Gör nulägesmätningar (så kallade nollmätningar) av hur lätt eller svår tjänsten är att använda och titta på kvantitativa mätpunkter som exempelvis antal inskickade formulär innan den nya designen eller tjänsten lanseras, och följ sedan upp en tid efter lanseringen.