Alla blogginlägg

Finansförbundet väljer Whitespace

Med 32 500 medlemmar är Finansförbundet det största fackförbundet inom bank- och finanssektorn. Nu tar Finansförbundet hjälp av Whitespace.

Med 32 500 medlemmar är Finansförbundet det största fackförbundet inom bank- och finanssektorn. Nu tar Finansförbundet hjälp av Whitespace. Första uppgiften blir att undersöka hur de behöver förändra sin webbplats för att nå sina digitala mål.

Whitespace har en metod för behovsanalys som hjälper Finansförbundet att fokusera sina digitala insatser. Tack vare en kombination av djupintervjuer, webbstatistik och enkäter får vi en samlad bild av drivkrafter och behov hos de målgrupper som Finansförbundet vill nå.