Alla blogginlägg

Utbildning i webbanalys och Matomo

Whitespaces utbildningar lär ut den analytiska metod och de arbetssätt vi själva tillämpar sedan många år

Whitespaces utbildningar lär ut den analytiska metod och de arbetssätt vi själva tillämpar sedan många år. Metoden känns säkert igen från andra områden. Den består av att förstå vad som skett, börja förutse vad som borde inträffa framåt och genom datadrivna hypoteser jobba med att ständigt förbättra.

Våra utbildningar kompletteras med verktygspecifika genomgångar, oftast i Matomo, och workshops för att kursdeltagarna ska få förtrogenhetskunskap i att omsätta arbetet till något de själva kan ta ägandeskap över.

Whitespace utbildningserbjudande består av:

 • Webbanalys i Matomo för användare. Finns i tre nivåer, från 2h introduktion till fem stycken pass om 3h vardera – inklusive hemläxor – för att verkligen få en flygande start med sitt webbanalysarbete.
 • Matomo för utvecklare och IT-personal. För att få till en bra implementation, exempelvis vid egen IT-drift, när man har Progressive Web Apps eller SPA-appar.
 • Webbanalys för kommunikatörer. Verktygsneutral grundutbildning i webbanalys samt workshopinslag där deltagarna tillämpar det teoretiska på en exempelorganisation eller sin egen arbetsplats.

Alla utbildningar kan köras digitalt, på plats och som hybrid. Vid behov kan vi utveckla dem som onlinekurser/självstudiekurser (så kallade MOOC, Massive Open Online Course) för er att lägga i en lärplattform. För alternativet med lärplattform kan Whitespace också finnas till hands som handledare till era elever, hjälpa till med deras uppgifter och andra hybrider för att befästa lärandet.

Matomo för användare

Section titled Matomo för användare

Riktar sig främst till kommunikatörer, webbredaktörer, blivande webbanalytiker och andra som har anledning att utvärdera digitala medier.

Vi har tre nivåer av utbildningsupplägg för användare av Matomo.

 1. Matomo liten – här får ni två timmars introduktion till webbanalys med en rundtur i Matomos användargränssnitt.
 2. Matomo mellan – två stycken tretimmarspass som både ger en introduktion till vad webbanalys är men också hur man jobbar på rätt sätt. Vi går igenom grunderna i Matomos viktigaste rapporter, visar populära tillägg och går igenom definiering av mätbara mål och kampanjmätning.
 3. Matomo stor – fem stycken tretimmarspass. Grundkurs i webbanalys, kompletterat med målformulerings- och segmentworkshop. Mynnar ut i en mätplan för det man som deltagare kan/ska jobba vidare med på egen hand efter utbildningen.

Matomo liten

Målet är att du ska veta lite mer om er Matomo och känna dig trygg att på egen hand utforska produkten efteråt.

Lämplig för dig som senast kommer från Google Analytics och främst vill få en intro till webbanalys samt Matomo. Kanske har du Matomo genom ert CMS Sitevision?

Agenda för Matomo liten (2h):

 • Kort om webbanalys
 • Grundläggande genomgång av Matomos gränssnitt
 • Viktigaste rapporterna i Matomo
 • Anpassa din instrumentpanel och jobba med segment
 • Sätta upp målspårning rent praktiskt
 • Knep som kommer hjälpa dig i vardagen

Matomo mellan

Med denna nivå av utbildning kommer du och dina kollegor få en bra förståelse av vad webbanalys handlar om och veta hur ni ska resonera kring de olika rapporter som finns i Matomos standardutbud. Vi tittar också på några populära tillägg för Matomo så ni känner till vilka möjligheter som finns framåt.

Mellan-nivån är den vi rekommenderar ifall er ambitionsnivå är högre än att bara se att ni alls har besökare eller ytligt se hur webbplatsen används. Exempelvis att ni vill komma igång med mätbara mål, avgränsade användarsegment och faktiskt hitta svar på verksamhetsfrågor med hjälp av metoder som Matomo möjliggör.

Agenda för Matomo mellan (2 gånger 3h):

 • Dag 1:
  • Djuplodad teoretisk genomgång av webbanalys och mätbarhet
  • Utmaningen med att sätta mätbara mål
  • Identifiera dina mål och avslut på din webbplats
  • Demo i Matomo:
   • Vanliga rapporter och vad man har dem till.
   • Sätta upp mål.
 • Dag 2:
  • Kort repetition: Vad är webbanalys och varför webbanalys?
  • Målsättning, bra mätvärden och hur rapporteras insikter
  • Kvantitativa data vs kvalitativa data (UX & webbanalys)
  • Nästa nivå av webbanalys, demo i Matomo:
   • Omvandlingskanal
   • Heatmaps och session recording
   • Anpassade rapporter, egna dimensioner och automatiserade varningar vid avvikelser.
   • Följa upp sökmotoroptimering och webbprestanda
  • Tagghantering
  • Summering & resterande frågor

Matomo stor

Stor-nivån av vårt utbildningspaket ger dig alla aspekter av webbanalys vi har att erbjuda. Här inkluderar vi förutom det som ingår i liten och mellan också allt det som ingår i uppdragsutbildningar vi tagit fram, bl.a. åt Göteborgs universitet (se mer detaljer nedan) med föreläsningar varvat med workshops.

Det här kurspaketet är för dig som vet att webbanalys är viktigt för er eller att det kommer bli viktigt så fort ni får koll på hur ni ska gå tillväga.

Agendan för dessa fem tillfällen är förstås omfattande och inkluderar det som tas upp i de mindre paketen, men kompletterande saker som får särskilt fokus i detta ambitiösa kursupplägg är bland annat:

 • Handfast pröva på att omsätta en organisations mål till något som är: mätbart, meningsfullt och agerbart.
 • Definiera segment för en organisation.
 • Grupparbete för att utveckla en första mätplan för kontinuerlig uppföljning och rapportering till intressenter.
 • Tagghantering, digital marknadsföring och arbetssätt för strukturerad kampanjutvärdering.

Matomo för utvecklare och IT-personal

Section titled Matomo för utvecklare och IT-personal

Webbanalys-verktyg implementerar dessvärre inte sig själva och det finns en del att tänka på. Whitespace har många års erfarenhet av kombinationen av Matomo och digital utveckling, och den här kursen hjälper er eller era utvecklare att undvika vanliga och onödiga fallgropar.

Vår kurs anpassas för att lägga tonvikten på den teknik ni använder eller har tänkt börja med. Vi har en omfattande hälsokontroll av Matomo vi kan tillämpa på en existerande installation för att utbilda fokuserat på det som kan förbättras och i delar ni inte ännu börjat med.

Exempel på agenda:

 • Tekniska vägval: Spårning av appar med Matomos SDK, logganalys, backendspårning med Tracking API, eller Javascript på klientsidan.
 • Metodik för uppsättning, skriptbaserad konfiguration, knep för egen drift, Matomo Tag Manager och hur sätta upp er Content Security Policy.
 • Korrekt cookie-consent.
 • GDPR-efterlevnad: Verktygen i Matomo för konfiguration, gallring och kontinuerlig följsamhet. Samt sätt att inte ändå råka samla personuppgifter via webbplatssök, etc.

Webbanalys för kommunikatörer

Section titled Webbanalys för kommunikatörer

Whitespace har under ett flertal år genomfört uppdragsutbildningar inom webbanalys. Vi gör allt ifrån korta introduktioner i specifika webbanalysverktyg till djupdykningar som workshops för att på ett ordnat sätt komma igång med mätbara mål och en plan för uppföljning.

Nedan beskrivs ett exempel.

Ett gästspel vi gjort några gånger hos Göteborgs universitet – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Kursen vi bidrar till heter: MK1403 Analys av medier, opinioner och kommunikation. Delkursen är Metoder för analys 8 hp. Vår delkurs erbjuder vi gärna fler då vi ser att den är generellt tillämpbar.

Mål med kursen

Detta är en grundkurs i webbanalys på introducerande nivå. Deltagarna får teoretiska baskunskaper och kursen varvar föreläsningar med workshops där vi tillämpar teorin på exempel från verkligheten. Deltagarna har en verksamhet de redan är bekanta med inför den avslutande dagens presentation där de redogör för en kampanjs mätbarhet innan kampanjen ens påbörjats.

Målsättningen är att deltagarna ska:

 • Ha en teoretisk grund i webbanalys-områdets roll i digital kommunikation.
 • Greppa vad de vanligaste rapporterna används till.
 • Få egen erfarenhet av att omsätta en organisations mål till något som är; mätbart, meningsfullt och agerbart.
 • Skapa en informationskampanj, med tillhörande mätplan, och presentera den till de andra deltagarna/kursledaren/behovsägaren.

Om webbanalyskursen

Kursen är förlagd till tre dagar. Den inleds med teori för att gå över till en vägledd workshop med konkretisering av mätbar kommunikation, definiera mål med mera. Som ingång i denna kurs har man en organisation för vilken de teoretiska kunskaperna ska tillämpas under kursen för att ge förtrogenhetskunskap. Kursen utmynnar i eget arbete som slutligen presenteras i grupp.

Dag 1

Föreläsning om webbanalys, dess metoder, verktyg och tillämpningar för att lägga den teoretiska grunden.

Agenda för dag 1 (3h):

 • Vad är webbanalys och när är det användbart?
 • Vad går att mäta?
 • GDPR, regleringar och etisk datahantering
 • Exempel på populära rapporter, inklusive automatisering för den mer passivt intresserade användaren
 • Hantera egeninsamlade data
 • Kampanjanalys
 • Workshop om användarsegment:
  • Tillsammans: Bryta ner några mätbara segment som exempel.
  • Grupprum 20 minuter: Dialog om meningsfulla segment för en kampanj och var denna data kan tänkas existera (eller om utveckling kan behövas).
 • Sammanfattning och instruktion för er gruppövning/individuella hemläxa.
 • Frågor och reflektion

Dag 2

Workshop med tillämpning av webbanalys-teori på en organisations webbplats. Kunskapsmål: omsätta en organisations mål till mätbara mål och en mätplan för uppföljning.

Agenda för dag 2 (3h):

 • Repetition
 • Vad är viktigt för organisationen?
 • KPI:er, nyckeltal, mätvärden - kärt barn…
 • Nivåer av mål
 • Har vi kontroll över effektkedjan?
 • Workshop
  • Tillsammans: Låt oss bryta ner en exempelorganisations mål till mätbara ting i digital kommunikation!
  • Grupprum 20 minuter: Börja bryta ner verksamhet x’s informationskampanj till något mätbart, meningsfullt och agerbart.
 • Sammanfattning och instruktion för er gruppövning/individuella hemläxa.
 • Frågor och reflektioner om dagens pass

Dag 3

Grupperna/deltagarna presenterar ca 15-20 minuter vardera med reflektioner från sin arbetsprocess och resultat i form av omsatta mätbara mål, segment och mätplan. Frågor, tips och återkoppling mellan deltagarna.

Agenda för dag 3 (3h):

 • Repetition om uppgiften
 • Varje grupp/person presenterar sin kampanj, mätbara mål, segment och mätplan
 • Feedback mellan grupper/personer
 • Avrundning

Kursledare

Section titled Kursledare

Beroende på vilken inriktning ni vill ha på föreläsning och workshop kan vi erbjuda olika kursledare, alternativt en mix.

Marcus Österberg är webbanalytiker och verksamhetsutvecklare. Han har mycket lång erfarenhet av digital kommunikation och hur man följer upp dessa insatser. 2016 släppte Marcus boken Webbanalys – förstå och förbättra användarnas upplevelse på förlaget Intranätverk och har också jobbat som produktägare för ett flertal webbanalysverktyg på Västra Götalandsregionen.

Niklas Ternstedt är webbanalytiker och Whitespaces supportledare för webbanalysverktyget Matomo. Niklas har erfarenhet av kommersiella aspekter av digital kommunikation, som konverteringsoptimering och att analysera annonskampanjer, och har även jobbat som kommunikatör.