Alla blogginlägg

Vanliga frågor och svar om Matomo och Google Analytics

Webbanalytikern Niklas Ternstedt ger svar på de vanligaste frågorna om skillnaderna mellan Matomo och Google Analytics.

I min roll som supportledare för webbanalys på Whitespace får jag nästintill dagligen frågor från kunder som bytt från Google Analytics till Matomo, eller är på god väg att göra det. Några av de vanligaste frågorna handlar om skillnader i hur Matomo och Google Analytics mäter och presenterar data. Här har jag sammanställt sådant som är bra att känna till om detta.

Går det i Matomo att se vilka sidor användarna besöker i realtid såsom i Google Analytics?

Section titled Går det i Matomo att se vilka sidor användarna besöker i realtid såsom i Google Analytics?

Ja, det gör det. Om du är intresserad av vad en särskild användare besöker kan du klicka in dig på det som kallas “Besökslogg”. Där får du en lista över besökares sessioner på webbplatsen och kan välja ut den du vill inspektera mer i detalj.

Det som inte finns i Matomo är en realtidsrapport på övergripande nivå, alltså för mer än exempelvis en användare senaste timmen. Det närmsta du kommer är om du har någon av Matomos premiumtillägg såsom Users Flow eller Custom Reports.

Geolocation visar väldigt många besök från Schweiz. Visst kan man utesluta IP-adresser manuellt – men vad kan man annars göra?

Section titled Geolocation visar väldigt många besök från Schweiz. Visst kan man utesluta IP-adresser manuellt – men vad kan man annars göra?

Det går att byta databas för geolocation, till exempelvis till den från MaxMind, om inte exkluderingen av IP-adresser ger någon effekt.

Det är också värt att komma ihåg att det går att i Matomo ignorera IP-adresser, eller hela serier av IP-adresser, men även att låta bli att bädda in Matomos spårningsskript under bestämda omständigheter.

Varför är avvisningsfrekvensen högre i Matomo än i Google Analytics?

Section titled Varför är avvisningsfrekvensen högre i Matomo än i Google Analytics?

En vanlig anledning är att många har satt upp händelser i Google Analytics för interaktion på sajten. Då registreras färre besök som en avvisning eftersom det hänt något innan användaren lämnar webbplatsen.

Varför är genomsnittlig tid på sidan så mycket högre i Matomo än i Google Analytics?

Section titled Varför är genomsnittlig tid på sidan så mycket högre i Matomo än i Google Analytics?

En orsak hör ihop med hur Matomo mäter avvisningsfrekvens. Om du sätter upp händelser i Matomo så kommer nog genomsnittlig tid på sidan att sjunka. Det beror troligtvis på att GA och Matomo bara tar med de användare som inte har lämnat webbplatsen i statistiken för tid på sidan.

De som lämnar webbplatsen, och registreras som en avvisning, får automatiskt 0 sekunder i Google Analytics men i Matomo räknas det som 30 sekunder. Som standard mäter nämligen Matomo tid på sidan var 30:e sekund om man har funktionen heartbeat timer aktiverad.

Varför räknas kampanjer som en egen förvärvskanal i Matomo?

Section titled Varför räknas kampanjer som en egen förvärvskanal i Matomo?

Det är helt enkelt så Matomo presenterar data för olika förvärvskanaler. Så Matomo visar upp den trafiken separat under Kampanjer, ifall ni har taggat upp den med utm-taggar. Och Matomo exkluderar kampanjtrafik från de andra förvärvskanalerna och visar det under Kampanjer istället.

Var är övriga kanaler? Tex mail, chatt och ”specialare”?

Section titled Var är övriga kanaler? Tex mail, chatt och ”specialare”?

Mejl kan hamna under Webbsidor om ni inte taggar upp den trafiken eftersom många använder webbmejl. Däremot, om mejlet innehåller kampanjlänkar så hamnar den trafiken under Kampanjer. Chatt och till exempel SMS hamnar allt som oftast under Direkttrafik om du inte taggar upp trafiken med kampanjlänkar.

Hur kan man se Källa & Medium i Matomo?

Section titled Hur kan man se Källa & Medium i Matomo?

Du kan dels se varifrån trafiken kom till din sajt under Förvärv och Alla kanaler. Du kan också för en specifik sida se varifrån trafiken kom i rapporten Övergångar. För att se data som Källa & Medium behöver du sätta upp mål för att få datan presenterad på liknande sätt som i Google Analytics. Du kan också i betalpluginet Custom Reports sätta upp egna rapporter där du kan ta med Källa och Medium som en dimension.

Hur och var sätter jag upp min egen kanalgruppering?

Section titled Hur och var sätter jag upp min egen kanalgruppering?

En egen kanalgruppering löser du bäst i Matomo genom att kampanjtagga dina länkar. Eventuellt behöver du också använda en Custom dimension för att kunna presentera datan i en Custom report på ett bra sätt.

Vilken data från Google Ads kan jag läsa in i Matomo?

Section titled Vilken data från Google Ads kan jag läsa in i Matomo?

Om du redan använder utm-taggar är det ett sätt att göra det på. Det går att underlätta jobbet med att tagga upp era kampanjer med hjälp av kampanjmallar i Google Ads. Du kan sätta upp mallar på konto, kampanj eller ad set. Här finns dokumentation om hur du gör: https://matomo.org/blog/track-google-ads-campaigns-matomo/.

Om du också vill mäta konverteringar i Google Ads kan du använda Advertising Conversion Export. Det går att automatisera export av data från Matomo till Google Ads. Det går att sätta upp så ni får data på daglig basis och då väljer du tidsintervallet tre dagar. Det tar ungefär tre dagar innan datan visas i Google Ads. Här finns dokumentation om hur du gör: https://matomo.org/faq/reports/how-to-set-up-conversion-import-in-google-ads/

Kommer Multi Channel Conversion Attribution att ”fylla på sig själv” som i Google Analytics när man skapar upp Attributions-projekt?

Section titled Kommer Multi Channel Conversion Attribution att ”fylla på sig själv” som i Google Analytics när man skapar upp Attributions-projekt?

Ja!

Heatmaps – något att tänka på?

Section titled Heatmaps – något att tänka på?

Ja, tänk på att inte råka samla in personuppgifter i den skärmdump som Matomo tar för sin visualisering. Det kan du lösa genom att exkludera ett eller flera css-element där känslig information kan finnas.

Hur kan jag exkludera IP-adresser för våra egna anställda?

Section titled Hur kan jag exkludera IP-adresser för våra egna anställda?

Det finns ett fält för att exkludera IP-adresser från spårning av Matomo. Du kan antingen lägga till enskilda IP-adresser eller hela serier av IP-adresser.

Hur kan jag i Matomo ha en vy med rådata, alltså data som inte har exkluderat någon trafik? Måste vi implementera två script då?

Section titled Hur kan jag i Matomo ha en vy med rådata, alltså data som inte har exkluderat någon trafik? Måste vi implementera två script då?

Det är möjligt att använda samma Tag Manager-script för två olika egendomar i Matomo. Då kan du ha en egendom i Matomo med rådata och en annan som är filtrerad. Om du har behov av att ha en egendom där din data inte har filtrerats på något sätt, till exempel genom att filtrera bort intern trafik, går det att lösa men kräver en hel del kunskap om Matomo Tag Manager.

Matomo själva har skrivit om hur du kan använda samma Tag Manager-script för fler egendomar.

Hur sätter jag smartast upp mätning av formulär?

Section titled Hur sätter jag smartast upp mätning av formulär?

Om du har många formulär på din webbplats kan det vara betungande att manuellt sätta upp mätning för varje formulär. Matomo har ett plugin kallat Form Tracking som automatiskt sätter upp mätning för alla formulär.

En viktig förutsättning är dock att formuläret antingen ska ha ett namn eller ett giltigt id-attribut i HTML-koden.

Hur hjälper jag Matomo att veta vad våra videos heter?

Section titled Hur hjälper jag Matomo att veta vad våra videos heter?

Ibland lyckas inte Matomo att identifera vad videon heter. Då kan du behöva berätta det för Matomo. Enklaste sättet är att lägga till ett attribut i video-taggen i koden. Exempelvis data-matomo-title="Namnet på filmen". Detta attribut kommer sedan användas som namnet på videon i Matomos premiumplugin Media Analytics.

Vill du ha mer tips kring att använda Matomo?

Kolla gärna inspelningen från vårt webbinarium Maxa nyttan med Matomo. Läs även om vårt erbjudande inom Matomo och webbanalys, eller kontakta mig, David Blomberg, så berättar jag mer.

070 - 481 60 72 eller david.blomberg@whitespace.se.

David Blomberg