Alla blogginlägg

Få krisplanen på plats för era digitala tjänster

Vad händer om er webbplats kraschar eller om det plötsligt inte går att logga in i appen? För en del verksamheter är viss nedtid okej, för andra kan det få stora konsekvenser för företaget eller till och med för samhället. Se till att ha en krisplan på plats innan något händer! Johan De Geer, produktchef på Whitespace, ger sina bästa tips för hur ni kommer igång.

1. Gör en riskbedömning

Section titled 1. Gör en riskbedömning
  • Identifiera potentiella hot och risker som kan påverka webbplatsens drift och säkerhet.
  • Prioritera hoten baserat på deras allvarlighetsgrad och sannolikhet.

2. Förbered er så mycket som möjligt

Section titled 2. Förbered er så mycket som möjligt
  • Vissa insatser kan behöva förberedas redan nu, till exempel att ha en fungerande kriswebb eller backup-rutiner på plats.
  • Utbilda personalen i vilka risker som finns och skapa trygghet genom att berätta om hur ni förbereder er.
  • Lista alla nödvändiga kontakter, inklusive personal, tredjepartsleverantörer samt myndigheter och hör er för om deras tillgänglighet ifall olyckan skulle vara framme.
  • Identifiera de resurser som kan behövas under en kris. Det kan vara extra serverkapacitet, IT-personal eller juridiskt stöd.
  • Om ni behöver använda er av krisplanen är det viktigt att i efterhand utvärdera resultatet. Vad gick bra, vad hade kunnat fungera bättre? Uppdatera krisplanen med era förbättringar.
  • Ha som rutin att löpande uppdatera krisplanen även om ingen kris inträffat eftersom förutsättningar och risker kan förändras över tid.

3. Skapa tydliga åtgärdsplaner

Section titled 3. Skapa tydliga åtgärdsplaner
  • Skapa steg-för-steg-åtgärdsplaner för olika typer av kriser, exempelvis dataintrång, överbelastning eller serveravbrott.
  • Ange ansvarsområden för varje steg i åtgärdsplanen.

Lycka till med krisberedskapen!

Behöver du hjälp med att sätta upp en kriswebb som står stabilt när det blåser?

Hör av dig till mig, Johan De Geer, på johan.de.geer@whitespace.se eller boka ett videomöte direkt i min kalender.

Johan De Geer