Alla blogginlägg

Trelleborgs kommun tog klivet till headless CMS

Trelleborgs kommun ville ta ett stort kliv med sin nya webbplats och valde därför headless CMS. Whitespace fick uppdraget att skapa en webbplats med höga krav på tillgänglighet och mobil användbarhet.

Flygbild över TrelleborgFoto: Trelleborgs kommun / Niclas Ingvarsson

Behov

Section titled Behov

Trelleborgs kommuns utgångspunkt var att möjliggöra ett plattformsoberoende och mer långsiktigt innehållsarbete som höll för framtiden. Fokus låg även på att ta fram en webbplats där användarna enkelt hittar vad de letar efter bland en stor mängd innehåll, även på små skärmar. Dessutom behövde nya webbplatsen leva upp till Webbtillgänglighetsdirektivet som trädde i kraft 2018.

Komponenter, trelleborg.se

Process och utveckling

Section titled Process och utveckling

Tidigt i projektet riktade Trelleborg in sig på att använda headless CMS med Wordpress och Municipio som innehållslager. Med detta vägval frikopplar de själva innehållet från mediet. Webbplatsen hämtar då innehållet genom ett API, men samma innehåll kan också presenteras i en app, en chattbot, eller i en kanal som kanske inte ens finns idag.

I koncept- och designarbetet var huvudfokus på tillgänglighet, mobil användbarhet och navigering. Givetvis med utgångspunkt i målgrupperna. Whitespaces tillgänglighetsexperter var dessutom med och såg till att webbplatsen levde upp till lagkraven.

Utveckligen skedde genom en agil projektform som bedrevs i sprintar. Med löpande tester och justeringar under hela processen gick det att säkerställa att resultatet inte avvek från de uppsatta målen.

I designarbetet utgick vi från tanken att användarna går in på webbplatsen för att hitta svaret på en fråga, ett problem, eller en uppgift. Därför lade vi stort tyngd på att skapa en rak och smart navigering.

Linn Nilsson, UX-designer på Whitespace

Resultat

Section titled Resultat

För användarnas del har den traditionella menynavigationen fått en mer underordnad betydelse i förmån för sökfunktionalitet och smarta menyval. En hybrid navigering kombinerar en hierarkisk meny med tydliga och relevanta länkingångar.

Nya webbplatsen är ett av många möjliga visningsfönster för samma innehåll. Eftersom webbplatsen hämtar innehållet som rådata och presenterar det som statiska sidor, utan några databasanrop, innebär det också att webbplatsen är blixtsnabb.

Genom att använda sig av Open Source-plattformen Muncipio, som utvecklas tillsammans av kommuner för kommuner, växer värdet av varje investerad skattekrona från Trelleborgs kommun.

Vill du veta mer om möjligheterna med Municipio och headless CMS?

Hör av dig till David Blomberg

070 - 481 60 72 eller david.blomberg@whitespace.se

David Blomberg