Alla blogginlägg

Slipp magont över din webbanalys – vi hjälper dig att komma igång!

Har du svårt att komma igång med webbanalys? Det är du inte ensam om. Dels för att det är svårt med webbanalys, dels för att många som förväntas utföra det inte är webbanalytiker på full tid. Men det behöver inte vara så krångligt om du följer vår enkla modell!

På Whitespace jobbar vi med verksamheter som har kommit olika långt i sitt arbete med webbanalys. För de som befinner sig i ett tidigt skede har vi en grundläggande modell som vi brukar använda för att hjälpa dem att komma igång. Du som är kommunikatör känner säkert igen att den utgår från AIDA-modellen som beskriver de fyra steg som leder fram till konvertering: kännedom (awareness), intresse (interest), behov (desire) och handling (action).

Engagemangstrappa med fyra steg: kännedom, intresse, behov och handling.

Den här modellen går att koka ner till tre frågor som du kan ställa i din webbanalys:

  1. Hur många besökte webbplatsen och vilka var de?
  2. Vad gjorde de på webbplatsen?
  3. Uppstod det något värde?

Att fokusera på dessa tre frågor kommer att resultera i en webbanalys som är mer än väl godkänd (och helt fri från magont). Vi börjar med den första frågeställningen.

1. Hur många besökte webbplatsen och vilka var de?

Section titled 1. Hur många besökte webbplatsen och vilka var de?

Den första grundläggande frågan många verksamheter vill ha svar på är hur många som besöker webbplatsen. Det är en relevant fråga att ställa och en bra start.

Många undrar också vilka det är som besöker webbplatsen. Här behöver du vara tydlig med vad du kan och inte kan få reda på om era användare i ditt webbanalysverktyg. En bra sak att börja med är att titta på varifrån användarna kommer, det vill säga hur många som kommer från sökmotorer, som Google eller Bing, från andra webbplatser eller från sociala medier.

Med hjälp av denna information kan du berätta för verksamheten att webbplatsen har x antal besök och av dem kommer y antal användare från exempelvis Facebook. Bättre än enbart antalet besök och ett givet första steg, men inte tillräckligt.

2. Vad gjorde de på webbplatsen?

Section titled 2. Vad gjorde de på webbplatsen?

Nästa relevanta fråga att besvara, efter att du fått koll på hur många som besökt webbplatsen och varifrån de kom, är vad användarna gjorde på webbplatsen. Här börjar du närma dig vad webbanalys egentligen handlar om: att få fram agerbara insikter som verksamheten kan använda för att förbättra sin webbplats.

De vanligaste rapporterna i ditt webbanalysverktyg som det är värt att kika på i det här steget är:

  • Besökta landningssidor
  • Vilket innehåll användarna interagerar med
  • Vad användarna söker efter

Här kan du underlätta för dig själv genom att till exempel fokusera på de tio mest besökta landningssidorna. På dessa sidor kan du sedan titta på vilket innehåll som användarna interagerar med, det vill säga vilka länkar och element de klickar på.

Det kan du sedan komplettera med vad användarna söker efter, även här är topp 10 en bra början och gott nog.

Glöm inte att också ta med vad användarna söker efter men inte får någon träff på, så kallade nollträffar. Oftast kräver det att du skickar in den här informationen till ditt webbanalysverktyg, något en utvecklare kan hjälpa dig med.

Nyckelord utan resultat i ett webbanalysverktyget Matomo, så kallade nollträffar

Nollträffar är ofta en guldgruva till intressanta insikter där du till exempel kommer att kunna upptäcka om era användare använder och söker efter andra ord än vad verksamheten gör. Konkret insikt: se till att använda synonymer! Här kan även finnas insikter kring innehåll som användarna efterfrågar men som idag saknas på webbplatsen.

3. Uppstod det något värde?

Section titled 3. Uppstod det något värde?

I det sista steget ligger fokus på att besvara frågan om webbplatsen skapar något värde och om du till syvende och sist kan motivera att ni har en webbplats. För att kunna utvärdera om något värde uppstår underlättar det om du har satt upp mål i ditt webbanalysverktyg.

Har du inga mål uppsatta kan du försöka tänka efter vad som kännetecknar ett bra besök på din webbplats. Kan det vara när användarna fyller i ett formulär, ansöker om ett jobb eller skickar in en felanmälan?

När du identifierat vad ett bra besök är på din webbplats är nästa steg att sätta upp mål baserat på detta i ditt webbanalysverktyg. Då kommer du enklare att kunna utvärdera om något värde uppstår på din webbplats.

Detta skulle exempelvis kunna resultera i att du kan rapportera internt att webbplatsen under första kvartalet av år 2024 bidragit till 20 procent fler jobbansökningar. Under samma period hade vi även kommunikationsinsatser om våra lediga jobb och vi närvarade på en jobbmässa. Med det här tankeexemplet kommer du väldigt nära att kunna utvärdera er kommunikation och om det var värt pengarna.

Ta nästa steg i ditt webbanalysarbete

Section titled Ta nästa steg i ditt webbanalysarbete

Svårare än så behöver det inte vara att komma igång med grundläggande webbanalys på ett meningsfullt sätt!

Jag hjälper gärna till om du har några frågor eller behöver hjälp med att välja rätt webbanalysverktyg. För dig som vill vidareutveckla ditt analysarbete och bli mer aktiv håller jag även utbildningar i webbanalys. Du kan kontakta mig på niklas.ternstedt@whitespace.se